Lhala všem okolo sebe, kradla rodičům peníze. Káťa se nechtěla vzdát feťáckého života s pervitinem. Dnes je to hrdá mladá žena, která ví, co chce od života, a která už více než dva roky abstinuje. Je jednou z více než stovky těch, kteří se dostali do závislosti na drogách, ale měli štěstí, že se dostali do terapeutické komunity Krok, a současně měli dost vůle, aby tamní program dokončili.

Brzy to bude deset let od momentu, kdy zakladatelé Kroku, manželé Čamlíkovi, začali v Kyjově pomáhat prvním závislým. „Komunita vznikla na začátku července 1999. První čtyři klienti nastoupili už srpnu. Od roku 2002 jsou v léčbě také ženy a mladiství. Průměrný věk klientů je 22,5 roku. Do konce roku 2008 bylo v léčbě 171 klientů,“ rekapituluje základní data ředitelka Kroku Hana Čamlíková.

Kyjovský Krok se za deset let stal uznávaným mezi odborníky. Někteří jej dokonce označují za vůbec nejlepší komunitu v republice. Je jedinou resocializační komunitou pro drogově závislé v Jihomoravském kraji. Málokdo si přitom pamatuje, v jakých podmínkách vše začalo.

„Náš tým se mění. Nyní už jsme s manželem jediní, kdo v Kroku pracuje po celých deset let. Naši dnešní spolupracovníci ani nevěří, když jim naše začátky popisujeme,“ líčí Čamlíková. Nechybělo přitom málo a sdružení by vůbec nevzniklo. Před jeho založením úředníci vyhlásili pro podobná zařízení stopstav, více než dvanáct komunit prý v republice není třeba. Až na základě třístránkového dopisu vládě ČR o stavu v Kyjově se kompetentní lidé vydali do města a nechali se manželi Čamlíkovými přemluvit.

Krok se může pochlubit nevídanými statistikami úspěšnosti. Zkráceně řečeno: téměř každý, kdo vydrží program do konce, abstinuje i po návratu do běžného života. Mohou za to kromě jiného i přísnější kriteria abstinence, než jsou běžné jinde, či fungování komunity jako rodinné domácnosti.

„Trváme na tom, aby abstinovali od tvrdých i měkkých drog, ale také od alkoholu. Mnozí během pobytu přestanou i kouřit. Jsou i další závislosti. Naučíme je poznat moment, kdy se ze záliby stává závislost, na práci, automatech, počítačích nebo i na kávě,“ ozřejmuje hlavní terapeut Milan Čamlík.

Na existenci Kroku jsou už právem hrdí i lidé v Kyjově. Pro radnici i různé spolky se stal partnerem. Klienty lze vidět při veřejných pracech, jako účinkující v divadelních festivalech, při mnoha dalších kulturních akcích pomáhají z organizací. Krok navíc rozšířil svůj záběr o služby pro všechny sociálně znevýhodněné, kterým radí ve své agentuře. I radnice se pak mnohdy dozví, kde a jak bývalý klient skončil.

„Občas se mi dostane do rukou dopis od rodičů abstinujícího dítěte. Jak se považuji za skutečného chlapa, dokáže mě to opravdu dojmout. Zážitky těchto lidí by si měli všichni přečíst,“ uvedl starosta Kyjova František Lukl.

Oslavy desátých narozenin se uskuteční v komunitě v sobotu 27. června.

Rozhovor s manželi Čamlíkovými přineseme v týdeníku Slovácko.