U Tvrdonic na Břeclavsku testují vědci apetit zvířat od letošního jara. „Zkoušeli jsme různá prostředí a jiné typy dřevin. Měkké typy, jako je vrba, si nakonec oblíbil nejvíc a škoda na dubových porostech klesla. Výhoda je také to, že okousaná vrba druhý rok znovu sama vyroste, dub je nutné vysadit,“ vysvětlil Ondřej Mikulka z Lesnické a dřevařské fakulty Mendelovy univerzity.

Mimo okolí Tvrdonic vědci experiment provádí také ve Strážnickém Pomoraví na Hodonínsku a v Litovelském Pomoraví v Olomouckém kraji. Potrvá ještě nejméně dva roky.

Pokud zvířata i nadále budou místo dubů upřednostňovat vrby, potěší to hlavně správci lesů. „Poškozené oblastí musíme do dvou let znovu zalesnit. Bobři je chvíli nechají na pokoji, ale pak znovu přijdou a sežerou je. To je kolotoč. Chráníme sazenice oplocením, ale pod ně se snadno podhrabou. Je těžké je odradit,“ sdělil za Lesy České republiky vedoucí polesí Tvrdonice Bronislav Konečný.

V Prušánkách střeží vinohrady čtyři nové meteostanice, hlídají podmínky pro výskyt chorob.
Vinice střeží chytré meteostanice. Hlídají vlhkost vzduchu i choroby

Vodohospodáři s hlodavcem bojují v celém povodí Moravy. „Škody vznikají především stavěním zátaras, které vzdouvají vodu a zaplavují okolní pozemky. Překážky v toku musíme odstranit. Stejně tak nahlodané stromy představující riziko při pádu. Výrazný problém je narušení ochranných hrází, kde si bobr vytváří nory. Tato poškození vedou k průsakům hrází a jejich destrukci,“ uvedl mluvčí Povodí Moravy Petr Chmelař.

Ohrožené hráze upravují vodohospodáři opevněním a někde i těsnícími stěnami v hrázových systémech. „Stromy se nám na některých místech daří zachraňovat s pomocí oplocení. Například na Svratce u obchodního domu Ikea jsme tímto způsobem zachránili v blízkosti řeky několik stromů,“ dodal Chmelař.

V Lednicko-valtickém areálu na Břeclavsku, kde žijí bobři již několik let, v současnosti příliš škody nenadělají. „Přes léto mají rádi spíše svěží zelené byliny a stromy je nezajímají,“ konstatoval správce areálu Oto Bernad.

Bobr přichází do měst. Řádí i u Ikea

Třetina celé populace bobrů v České republice žije podle Ondřeje Mikulky, který dlouhodobě zkoumá bobra evropského, právě na jižní Moravě. Lesy jich jsou již plné. Proto se stěhují blíže k městům a zemědělským oblastem.

Vodohospodáři vídají jeho činnost v celém povodí Moravy. Vyskytuje se jak na Dyji, tak na všech přítocích i odvodňovacích kanálech. Hlodavce pozorují i na brněnské přehradě a na řece Svratce za obchodním domem Ikea.

V kyjovské nemocnici mají unikátní službu, herní asistentky pomáhají především dětským pacientům.
Unikátní služba pro nemocné děti. Obavy z bílých plášťů mírní herní asistentky