Ačkoli nová kanalizace nedosáhne až na kopec k Silničné, ani do nedaleké Zdravé Vody, jejich obyvatelé se nemusejí obávat, že by zůstali stranou. „Osady plánujeme vybavit do budoucna, chtěli bychom využít nový systém čištění odpadních vod, nabízí se možnost kořenových čističek. Nežije tam mnoho lidí a tato zařízení by pro naše osady byla dostačující. Projednávali jsme to i v Brně na Vysokém učení technickém, kde potvrdili, že by tato varianta byla možná," přiblížil žarošický starosta Václav Vágner.

Čistička by měla pokrýt potřeby jedenácti set ekvivalentních obyvatel, což je jednotka určující průměrnou produkci odpadní vody a znečištění na jednoho člověka. Žarošice mají i se Silničnou a Zdravou Vodou tisíc sedmdesát obyvatel.

Projekt je už zveřejněný ve věstníku veřejných zakázek. „Po uplynutí lhůty jednoho měsíce vyhlásíme výběrové řízení na dodavatele stavby. Celkové náklady na postavení čističky i kanalizace jsou podle projektové dokumentace asi jedenasedmdesát milionů korun bez daně," řekl starosta.

Budova čističky bude podle rozpočtu stát kolem devatenácti milionů korun a přes padesát milionů půjde na výstavbu kanalizace, té bude asi pět kilometrů. „Do konce dubna příštího roku musíme předložit na ministerstvu zemědělství podepsanou smlouvu s dodavatelem stavby, včetně smluv na technicko-inženýrský dozor a na pracovníka bezpečnosti a ochrany zdraví. Máme předložit i finanční analýzu projektu," vysvětlil Vágner.

Pokud bude vše v pořádku, předpokládá se zahájení akce v květnu či červnu roku 2016, podle toho, jak se vedení obce dohodne s dodavatelem. „Musíme si nastavit harmonogram prací, abychom nerozkopali celou vesnici. Doba výstavby bude asi patnáct měsíců," popsal Vágner.

Zastupitelé ještě nerozhodli, jestli bude provozovatelem obec či Vodovody a kanalizace (VaK) Hodonín, které spravuje nynější kanalizaci. „V současné době mají obyvatelé septiky, které jsou pravidelně vyvážené," nastínil starosta.

Část odpadní vody se ale přes přepady dostává do potoka. Tomu má nová čistička zabránit. „Vybavení obce čističkou skutečně významně snižuje znečišťování vodních toků a spodní vody. Čištění odpadní vody spočívá v odstranění nežádoucích látek, které zhoršují prostředí vodních toků, nádrží, případně i podzemních vod. Jedná se o organické znečištění, hrubé nečistoty, živiny, detergenty a jiné, které napomáhají eutrofizaci říční sítě, do které se vrací upravená voda," sdělila mluvčí ekologického institutu Veronica Jolana Čuprová.

Eutrofizace je proces obohacování vodního prostředí o živiny, zejména dusík a fosfor, a vede ke změnám vodních ekosystémů, jejichž důsledkem je mimo jiné množení sinic.

Čističku odpadních vod si nedávno pořídili i v Násedlovicích. A nedávno dokončila roční zkušební provoz. „Je bezproblémový, nyní již jedeme naplno. K síti se připojila většina obce," zhodnotila násedlovická starostka Vlasta Mokrá.