Konkurz o jejího nástupce vyvolal v obci se třinácti sty obyvateli emoce a hlavně petici. Sedmičlenná výběrová komise totiž doporučila z kvarteta adeptů tři a stanovila pořadí.

Jenže první dva jmenovací dekret podepsaný starostkou nedostali. „Vyhodnotila jsem doporučení konkurzní komise, zvážila všechny okolnosti a možnosti dané zákonem a po zralé úvaze jsem podle svého nejlepšího vědomí vybrala jednoho ze tří vhodných kandidátů. Vybrala jsem toho, který má zaprvé praxi ve funkci ředitele a zadruhé není účastníkem dění v Čejči. Předpokládám, že bude mít rovný přístup k žákům i zaměstnancům," přiblížila rozhodnutí dlouholetá starostka za ODS Marta Výmolová.

Největší favoritkou na post ředitelky vzdělávacího zařízení byla ale opoziční zastupitelka Kateřina Malíkovou (Sdružení nezávislých kandidátů), která učí v čejčské základní škole zhruba patnáct let. Ta se však ke konečnému verdiktu nechtěla vyjadřovat.

Pedagožku a vedoucí místního folklorního kroužku podpořilo více než sto lidí podepsaných pod peticí. „Požádali jsme starostku, aby respektovala výsledky výběrového řízení. Byly tam podepsané nejen učitelky a rodiče, ale i občané, kteří Kateřinu Malíkovou znají z pořádání různých kulturních akcí," řekla jedna z iniciátorek petice a členka školské rady Petra Slabá.

Navíc se na webových stránkách pod hlavičkou „Čejč Vám je to opravdu jedno?" objevily zprávy České školní inspekce.

Jedna reagovala na jarní podnět v Čejči a vyzněla pro vedení místní školy poměrně pozitivně. O odcházející ředitelce se tam píše, že se snaží o vytvoření optimálních podmínek pro poskytování vzdělání a uplatňuje demokratický styl řízení.

Správce stránek pro srovnání vložil na web také inspekční zprávu o žarošické základní škole z roku 2011, v níž působil nastupující ředitel čejčského vzdělávacího zařízení. Inspektoři v tomto případě však již tak optimističtí nebyli.

Na stránky hodnocení napsali také své výtky. Sice potvrdili, že celkové výsledky vzdělávání žáků jsou dobré, ale ve škole chyběl jasný a přehledný systém v organizaci, vedení a kontrole jednotlivých pracovišť. Nový ředitel by měl předložit do patnáctého října výroční zprávu. Podle lídra nejsilnějšího opozičního sdružení SNK a předsedy finančního výboru Radka Peše je potřeba problematiku jmenování nového ředitele ještě otevřít na nejbližším zasedání zastupitelů, které je vyhlášené na úterý prvního září. Čejčské zastupitelstvo nemá radu, takže vedoucí příspěvkových organizací obce jmenuje starosta.

V devítičlenném sboru má v současnosti převahu pestrobarevná koalice s ODS s pěti hlasy, která v dubnu ustála opoziční pokus o odvolání nejvyššího představitele obce. Do čejčské základní školy v minulém školním roce chodilo sedmdesát žáků v pěti ročnících. Naplněnost zařízení činila osmapadesát procent. Ve třech třídách mateřinky se ve stejné době vzdělávalo jednašedesát dětí, což odpovídalo pětaosmdesátiprocentní naplněnosti.