Většinou na ředitelský post aspiruje jen jeden či dva zájemci. Z řady extrémně vybočují jen dva případy: Integrovaná škola Hodonín a budoucí spojená Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec.

„Obě školy, které se budou spojovat, byly dobré a úspěšné. Sloučením vznikne kvalitní škola, která může být velmi zajímavou,“ vysvětluje si velký zájem současný ředitel bzenecké lesnické školy Miroslav Měsíček. Jak dodal, je jedním ze šesti uchazečů o ředitelské místo.

„Bylo by lepší, kdyby byl budoucí ředitel vybraný z řad sboru jedné či druhé školy, než někdo zvenčí,“ myslí si jeho kolega Emil Ševčík, který nyní řídí druhou z bzeneckých škol. „Věřím, že komise vybere správného člověka,“ dodal. Na rozdíl od Měsíčka o nově vzniklé ředitelské místo Ševčík neusiluje. Vysvětlil, že kvůli svému věku. Soustředí se proto na přípravu sloučení škol. I on si myslí, že nově vzniklá střední škola ve Bzenci bude kvalitní. I proto, že se daří připravit solidní plán společného fungování, na kterém podle něj aktivně spolupracují oba pedagogické sbory.

Jde do důchodu

Zkušenosti nejen z okresu Hodonín ukazují, že vyhlášení konkurzů berou mnozí pedagogové pouze jako nastavení bodu, od kterého budou rovné podmínky, a bude platit šestileté funkční období. Všeobecně ale očekávají, že většina ředitelů svá místa obhájí.

Více zájemců je proto hlavně tam, kde má dojít ke sloučení, nebo tam, kde současný ředitel ohlásil, že do boje o své křeslo nepůjde. To platí například u výše zmíněné hodonínské integrované školy, kde je uchazečů o místo ředitele dokonce sedm. Aktuální ředitel Petr Bukovský dopředu ohlásil, že plánuje odchod do důchodu.

Více než dva zájemci jsou pak v okrese Hodonín jen ve dvou dalších zařízeních. Jde 
o další ze slučovaných škol, budoucí Střední školu Strážnice a ještě Základní uměleckou školu ve Velké nad Veličkou. V těchto školách se na místo ředitele hlásí tři zájemci.

Kdy přesně v které škole výběrové řízení začne, není ještě jasné. Kraj musí s okresem Hodonín zkoordinovat dalších více než sto konkurzů. Celkem je jich na jihu Moravy 150 s více než třemi sty uchazeči. „V současné době pracujeme na úpravě harmonogramu jednání konkurzních komisí tak, aby termíny vyhovovaly všem jejich členům. První jednání komisí začnou ještě v březnu, druhá kola, kde se už představí osobně všichni uchazeči, se budou konat od dubna. Počítáme s tím, že všechny konkurzy se uskuteční nejpozději do června“, řekl po posledním jednání krajské rady náměstek hejtmana Stanislav Juránek.