Tříčlennou vyšetřující komisi vedl ředitel odboru ochrany zdraví a pohody zvířat Ivan Přikryl. „Prověřovali jsme jednotlivé činnosti, kdy jsme kontrolovali veškerou dokumentaci zoo, činnost privátního veterinárního lékaře, stav krmiv, prostor pro chov zvířat a další. V době kontroly jsme nenašli žádné porušení zákona veterinárního ani na ochranu zvířat proti týrání," prohlásil Přikryl.

Neznámý pisatel či pisatelé poslali několik udání na ministerstvo životního prostředí. V nich zoo nařkli mimo jiné z bezdůvodného a nehumánního utrácení psů v útulku, který spravuje, i zvířat přímo v zahradě. Další výtky se týkaly kvality krmiva či špatného ustájení. Ministerstvo následně materiál postoupilo příslušným orgánům veterinární správy.

Podle ředitele zoo Martina Kruga šlo o hloubkovou kontrolu, která se nezaměřila jen na jednotlivé body udání, ale prověřila i další úřední dokumentaci. „Kontrola se zaměřila hlavně na to, jak dochází k utrácení či vyřazování zvířat. Na základě evidence, veterinárních záznamů i deníků vedených v útulku bylo jednoznačně konstatované, že jsme nepochybili a nedopustili se tak žádného přestupku ani porušení zákona," řekl ředitel zoo.

Ten už podal trestní oznámení pro pomluvu. „Doposud neznámý pachatel v prosinci 2014 vystavil na sociální síti Facebook příspěvek, ve kterém uváděl informace o tom, jaké jsou metody týrání a usmrcování zvířat v hodonínském útulku pro psy a kočky, který provozuje Zoo Hodonín. Oznámení jsme přijali, zaevidovali a v současné době je prověřujeme jako možné podezření ze spáchání trestného činu pomluva. Po případném pachateli pátráme," uvedl policejní mluvčí Petr Zámečník.

Ředitel hodonínské zoologické zahrady je přesvědčený o oprávněnosti trestního oznámení pro pomluvu. „Vzhledem k výsledkům kontroly, která naše pochybení neprokázala, však věřím, že veškerá nařčení budou shledaná jako neoprávněná a podezření, že došlo k pomluvě, se ukáže jako opodstatněné," dodal Krug.