Ty podpořily tisíce lidí především z hodonínského okresu. „Z rozhodnutí jsem velmi zklamaná, zvláště nyní, když vidíme, že obce vodu ztrácejí a dokonce ji musejí dovážet,“ reagovala senátorka za Hodonínsko Anna Hubáčková.

Ta mimo jiné poslední petici proti těžbě, kterou podepsalo téměř dvanáct tisíc lidí, představila v horní komoře parlamentu. Ta ji podpořila. „Za naši obec i Vodovody a kanalizace Hodonín budeme připravovat odvolání,“ prohlásila senátorka, která je i radní v Ratíškovicích a členkou dozorčí rady vodárenské společnosti. Ta zásobuje pitnou vodou z prameniště kousek od plánované těžby sto čtyřicet tisíc lidí.

Pro odvolání začala ve středu plynout patnáctidenní lhůta. „Pokud účastníci řízení podají odvolání na obvodním báňském úřadě, tak ten má měsíc na to, aby ho zhodnotil a postoupil Českému báňskému úřadu. Ten ve lhůtě rozhodne,“ sdělil ústřední báňský inspektor Bohuslav Machek.

Český báňský úřad může podle Machka rozhodnutí o stanovení dobývací prostoru o rozloze téměř půl kilometru čtverečního potvrdit, změnit nebo jej vrátí k dalšímu projednání. Pravomocné rozhodnutí o stavení dobývacího prostoru umožní těžaři, pražské společnosti České štěrkopísky, požádat o povolení těžit.

Termín započetí dobývání stanovil Obvodní báňský úřad do tří let od nabytí právní moci rozhodnutí o povolení hornické činnosti ve stanoveném dobývacím prostoru u Moravského Písku.