„Na začátku byli nemocní nějací zaměstnanci. Nemoc se podle našich informací měla objevit v oblasti stravování školy. Proto nejdříve škola zavřela kuchyň a jídelnu a nyní hygiena doporučila uzavřít celou školu,“ řekla Deníku Rovnost Brindzáková s odkazem na vedení školy.

Telefony však ve škole v úterý odpoledne nikdo nebral. Na Facebooku školy je základní informace o uzavření školy bez podrobnějších informací. „Na základě rozhodnutí Krajské hygienické stanice o vyhlášení karanténního stavu v naší škole se ruší výuka v základní škole od 7. do 11. září. Současně nebude v provozu mateřská škola, školní družina, školní jídelna, internát a speciálně pedagogické centrum. Začátek výuky se bude řídit aktuální situací a budeme o něm informovat,“ sdělilo vedení školy na sociální sítí.

Škola se mimo jiné věnuje také žákům se sluchovým postižením, se závažnými vadami řeči, se závažnými vývojovými poruchami chování nebo s autismem a to již od tří let věku.

Testování - koronavirus. Ilustrační foto.
Kyjovští obnovili krizovou linku, kvůli koronaviru