Od této pro místní významné události uplynulo devět desetiletí před třemi měsíci. „Právě kostel je v dědině centrum duchovna. A naši předci si jej postavili sami,“ upozorňuje farní kronikářka Marie Šimečková.

O tom, kdo a jak na tuto stavbu přispěl se místní dověděli právě ve výročním roce posvěcení kostela. Farnímu úřadu totiž Bohuslav Bábíček věnoval soubor dokladů, jmenných seznamů a více než devadesát let starých zápisů ze zasedání členů Spolku Božského Srdce Páně. Ty totiž přibližují nejen informace ze života farnosti, ale hlavně ty o stavbě kostela. „I naše děti tak mohou dohledat jméno svého pradědečka, který na stavbu přispěl,“ říká kronikářka.

Klikněte a podívejte se, kde všude jsme už byli a co zajímavého jsme tam zjistili.Zdroj: Deník

Chrám je zajímavý i v interiéru. Oltářní obraz je dílem známého akademického malíře Jano Köhlera. Uvnitř upoutají příchozí i vitráže. „Tři jsou vzpomínkami na předčasně zemřelé děti sedláků,“ prozrazuje Marie Šimečková.

Vacenovický kostel před několika lety obohatila i olympijská vítězka Dana Zátopková, která se stala v roce 2012 čestnou občankou obce. „Tehdy nám řekla, že má rodinou památku po stařečkovi Vincenci Ingrovi, který byl i dobrým starostou naší obce. Ten odkázal obraz svému synu, tatíčku Dany Zátopkové. A on jej pak předal jí. Říkala, že patří do kostela, nám sem obraz darovala,“ připomíná farní kronikářka.

Zároveň dodala, že se podařilo díky historikovi a milotickému kronikáři Václavu Lungovi dopátrat okolnosti ze života vacenovického rodáka a kněze Rajmunda Bábíka. „Narodil se před více než 250 lety. Tehdejší kněží pocházeli pouze z měst, takže se nevěřilo, že by mohl být z Vacenovic,“ poukazuje kronikářka na výjimečný původ duchovního, který zřejmě působil v kyjovském klášteře kapucínu. A to asi do té doby než jej císař Josef II. Zrušil. Bábík byl až následně vysvěcen na kněze. Jeho posledním působištěm byl Štarnov u Olomouce. Tam zemřel před 215 lety. Vacenovičtí si svého rodáka připomněli před několika měsíci pamětní deskou. „Při příležitosti poutního výletu vacenovických farníků byla instalována na vnější líci zdi štarnovského kostela,“ doplňuje farní kronikářka.