Kdysi pro region unikátní místo je dnes na několika místech zastavěné. Obec se pokusí alespoň poslední terasu zachránit a udělat z ní místo pro odpočinek místních. Bude potřeba ji zpevnit a zbavit křovin vytvářejících džungli. Stane se po desetiletích průchozí.

„Po válce tady žila jistá Štěpánka Zemková. Měla se zahradou obrovské plány. Ještě v šedesátých letech minulého století byla Panská zahrada, jak jí říkáme, skutečně unikátní,“ vypráví, co v knihách a mezi pamětníky zjistila starostka obce Vlasta Lochmanová.

Po druhé světové válce ještě zahrada své terasy měla. Původně jich bylo pravděpodobně pět. V šedesátých letech místní na nejspodnější z nich vybudovali dětské houpačky, a dokonce kolotoč. Terasu nad ní zkrášlovala už zmíněná Štěpánka Zemková za pomoci dalších. Byla osázená okrasnými květinami. Zbytek zahrady si pomalu měnila příroda.

Pak začaly větší změny vybudováním bufetu a veřejných záchodků na předposlední terase spolu s postavením tanečního parketu s pódiem. To vše ještě místo možná zkrášlovalo.

Rozhodující úder ale zahrada dostala těsně poté, když si ji Kostelečtí vybrali jako místo pro nový kulturní dům. Prostřední terasa musela být rozšířena a uprostřed zahrady vyrostl kulturák s obecním úřadem. Ještě v roce 2000 pak tamní podnikatelé postavili na nejvrchnější terase, až pod kostelem, tenisový kurt.

Dnes už nikdo v Kostelci neví, kam až původně zahrada zámku sahala. Jisté je, že ji obklopovala zeď. Její zbytky ještě stojí podél schodů ke kostelu. Panstvu kdysi sloužila pravděpodobně k pěstování ovoce a zeleniny. Svědčí o tom informace o velkých ovocných stromech, které byly postupně vykáceny.

Poslední terasa, která není zastavěná, je dnes částečně sesutá a zarostlá křovinami. „Bude potřeba sesvahování a vyčištění celého prostoru. Pak bude celou terasou procházet chodníček. Na něm budou dvě místa k posezení. V prostorech nad vinným sklepem se chodník napojí na schody k tanečnímu parketu, na druhé straně bude ústit pod kostelem,“ vysvětlila záměr obce starostka.

Akce si vyžádá téměř šest set sedmdesát tisíc korun. Větší část nákladů zaplatí evropský fond Leader.

Stavební zásahy minulého půlstoletí tak sice velmi obohatily kulturně-sportovní život v Kostelci, ale historické dědictví zaplakalo. Obec chce popsaným projektem s názvem Místo v srdci alespoň částečně napravit škody na zahradě napáchané.

Svým si prošla i budova přilehlého zámečku. V roce 1946 „odborníci“ konstatovali, že budova je obyčejným stavením bez uměleckého a památkového charakteru. Fungovala poté většinou jako elektrotechnická výroba tamního zemědělského družstva.

Podnikatelským účelům slouží polovina stavby i nyní. Druhá polovina víceméně chátrá.