Tímto výčtem by se daly shrnout čerstvé novinky ze záchranného archeologického výzkumu, který od minulého týdne probíhá na Masarykově náměstí v Hodoníně. Díky úlomkům nádob zřejmě z doby bronzové, které dokumentují pravěké osídlení, je mozaika mapující historii Hodonína zase o něco bohatší. Velmi zajímavým nálezem jsou zachovalé zvířecí kostry.

„V hloubce zhruba sto dvaceti centimetrů pod dnešní dlažbou jsme našli patnáct, dvacet střípků z pravěku. Máme tu také vypreparovanou kostru zvířete. Zatím však nevíme, o jaké jde. To určí až naše osteoložka,“ informoval archeolog Masarykova muzea František Kostrouch.

K předchozím nálezům přibyly také další mince, patrně pozdně středověkého stáří. Velmi zřetelné jsou i jámy, které jsou pravděpodobně pozůstatky po kůlech, a kanál, jež mohl vést k bývalému hradu. Neobyčejné jsou i nálezy zbytků kovářské strusky.

„Je překvapivé, že jsme strusku našli na náměstí. Je to neobvyklé pro takový nález,“ sdělil František Kostrouch. Struska by mohla být například pozůstatkem činnosti kovářů, kteří na náměstí mohli provozovat své řemeslo. Archeologický výzkum na náměstí bude pokračovat i příští týden, ale místo, kde bude stát nová fontána, už dnes archeologové předávají stavebníkům.

„Očekáváme ještě pokračování raně středověkého hřbitova,“ dodal Kostrouch.