Do konce května má být hotové koupaliště v Hodoníně. Veřejnost si ale počká ještě měsíc na otevření. Provoz totiž radnice zahájí pouze jako zkušební. „Výstavba není ve skluzu, takže datum dokončení posledního května se nemění. Provoz koupaliště tedy začne, ale bez účasti veřejnosti,“ sdělila místostarostka Anna Matějková.

Lidé se na koupaliště dostanou až začátkem června. Jako první si koupaliště vyzkoušejí děti, a to ve zkušebním provozu. Volný vstup budou mít například žáci základních škol a jiné organizace. „Nelze koupaliště ihned zatížit tak, že bude zpřístupněno všem,“ zdůvodnila Matějková. S tím souhlasí i místostarostka Milana Grauová. „Technologie se musí postupně zkoušet, musí se odebírat vzorky vody a obsluha se musí naučit pracovat s novým systémem. Další důvod, proč bude koupaliště ve zkušebním provozu, je ten, že celý areál budeme zatravňovat. Kobercové pásy musí kořenit,“ uvedla.

Zmodernizovaný areál má kapacitu tři tisíce návštěvníků, problém však nastane s parkováním. Stávající parkoviště totiž nebude stačit „Očekáváme dopravní kolaps, který budeme muset nějak operativně řešit. Vybudování parkoviště plánujeme jako další etapu, kterou vyřešíme v zimě,“ vysvětlila Matějková.

Nové koupaliště čekají také přísnější hygienické kontroly. Provozovatel musí pravidelně odebírat vzorky vody a posílat je na krajskou hygienickou stanici. „U nových staveb jsou stanoveny přísnější podmínky. A to proto, aby se vyladil provoz,“ řekla Jaroslava Švarcová z pobočky Krajské hygienické stanice v Hodoníně.

V současnosti v areálu koupaliště pokračuje výstavba zpevněných ploch, dokončují se fasády šaten a budovy s občerstvením. Zároveň se celý areál oplocuje a začínají se dělat terénní úpravy. Po dokončení těchto prací zbývá koupaliště zatravnit, vysadit stromy a osadit mobiliář. „Dva bazény ze tří už jsou hotové, zbývá dodělat nerezový rekreační bazén. Z vodních prvků už je na místě skluzavka a tobogán,“ sdělila mluvčí radnice Petra Kotásková.