„Gymnaziální i ekonomické vzdělání se musí v Hodoníně vrátit zpět na výsluní. Cílem naší školy je absolvent, který je dobře připravený na svůj profesní i osobní život. Vedle aktivního zapojení do dění v Hodoníně využijeme i polohu v regionu a budeme budovat spolupráci s blízkými partnery na Slovensku a v Rakousku,“ nastínila plány Kateřina Kouřilová, pedagožka s dvacetiletou praxí a aprobací na dějepis a německý jazyk.

Nová ředitelka už převzala jmenovací dekret od náměstka hejtmana pro oblast vzdělávání Jiřího Nantla. „Mám radost, že jsme získali energickou paní ředitelku s řadou pedagogických a organizačních plánů, které posunou školu dál. Dosavadní pan ředitel udělal správné životní rozhodnutí a bude se věnovat naplno otcovské roli, ale slíbil, že nové paní ředitelce bude nápomocen,“ uvedl Nantl. Dosluhující ředitel totiž nastupuje na rodičovskou dovolenou.