Projekt je v rámci republiky svého druhu jediný a měl by zasáhnout do chodu zařízení pečující o seniory v celém regionu.

Gerontologická a organizační supervize bude přitom probíhat ve spolupráci s Univerzitou Karlovou, Geronotologickým centrem a Českou alzheimerovskou společností.

„Týmy odborníků budou navštěvovat všechna zařízení pro seniory zřizovaná Jihomoravským krajem. Prozkoumají tady konkrétní situaci z hlediska nejnovějších poznatků zejména s přihlédnutím k takzvanému syndromu demence,“ vysvětlil v tiskové zprávě podstatu projektu mluvčí Jihomoravského kraje Jan Chmelíček.

„Hlavním těžištěm projektu bude otázka demence a Alzheimerovy choroby,“ uvedl krajský radní Jiří Altman. Podle něj nebyla dosud této oblasti věnována taková pozornost, jakou by si zasloužila.

„Délka dožití v populaci kraje roste a otázky spojené s demencí a Alzheimerovou chorobou jsou stále důležitější,“ soudí radní Altman, který je zodpovědný za sociální oblast. Jak dále uvádí tisková zpráva Jihomoravského kraje, odborníci z organizací účastnící se projektu budou současně školit personál zařízení pro seniory tak, aby se o klienty postižené demencí dokázal co nejlépe postarat.

„Prozkoumají i chod zařízení, jejich podmínky, vybavení, strukturu klientů, aktivity, které tam probíhají. Poté dají svá doporučení, aby chod zařízení byl co nejblíže kritériím České gerontologické a České alzheimerovské společnosti,“ uvedl mluvčí kraje Chmelíček.

Závěry šetření využije kraj při výstavbě nových objektů pro seniory tak, aby prostorové uspořádání domů, zařízení a aktivity, které v nich budou probíhat, bylo přizpůsobené co nejvíce nejnovějším světovým trendům.

„My samozřejmě projekt supervize vítáme. Je to první vlaštovka a určitě bude do budoucna velice přínosná i pro klienty našeho zařízení,“ je přesvědčený také ředitel krajského zařízení pro seniory v Kyjově Jan Letocha. Kraj zároveň věří, že se projekt stane akreditovaným, a tedy použitelným po celé České republice.