Mezi oceněnými byli příslušníci Sboru dobrovolných hasičů z Rohatce, Josefova, Mikulčic, Mutěnic, Násedlovic, Petrova, Prušánek, Ratíškovic, Šardic, Svatobořic, Hovoran, Čejkovic, Dubňan, Dolních Bojanovic, Strážnice a také rohatecký starosta Miroslav Králík.

„Moje poděkování patří i zástupcům Policie České republiky, Hasičského záchranného sboru, Zdravotnické záchranné služby, vodohospodářským orgánům, členům povodňových komisí a krizových štábů, kteří mají zásluhu na tom, že následky povodní nebyly pro náš kraj v konečném důsledku katastrofou, ale byly zvládnuty bez větších ztrát,“ smekl Hašek.