Slavnostní předání se pak uskuteční šestadvacátého října na Koncertu Jihomoravského kraje, který se pořádá k desátému výročí obnovení krajské samosprávy. „Jako Osobnost, jejíž život reprezentuje Jihomoravský kraj, přispívá k jeho věhlasu a dobrému jménu byl oceněn Jan Kux, badatel, publicista, pedagog, funkcionář Českého svazu bojovníků za svobodu a Československé obce legionářské,“ informoval v tiskové zprávě mluvčí Jihomoravského kraje Jan Chmelíček. Rodák ze Svatobořic Jan Kux, který je členem Obce spisovatelů – Klubu autorů literatury faktu, vydal jako nakladatel na tři desítky knih s historickou tématikou. Je iniciátorem vzniku literární soutěže Slavkovské memento.

Druhým oceněným je pak strážnický rodák, akademický malíř František Cundrla, jež je od roku 1987 docentem na Fakultě architektury ČVUT. Práce Františka Cundrly, které zobrazují slováckou krajinu a folklorní motivy mistrně vyjadřují taneční pohyby, gesta hudců, rozvířené suknice. „Měl na dvě desítky samostatných výstav v České republice i v zahraničí, například Francii či USA,“ doplnil Chmelíček.