Na boj proti suchu Jihomoravský kraj letos vyčlenil z rozpočtu dvacet milionů korun. Zároveň odborníci z Geotestu vytipovali osm set lokalit, kde by mohly vzniknout nové malé vodních plochy.

Právě sucho a nedostatek vody poslední roky sužuje jih Moravy. „Projekt zanalyzoval místa, kde je možné vybudovat mokřady, biotopy nebo tůně se schopností zadržet vodu,“ řekl náměstek pro životní prostředí Lukáš Dubec.

Mokřad vznikne poblíž Vyškova mezi dálničním převaděčem a rybníkem Kačenec.
U Vyškova vznikne mokřad. Nový domov tady najdou rostliny i živočichové

Analýza vyselektovala lokality nejen podle geologických podmínek, ale i typu vlastnictví. "Náročnost realizace malých vodních ploch je z hlediska plánování výstavby limitována volnými parcelami, které se ideálně nacházejí na obecním nezastaveném pozemku," popsal Dubec.

Břeclavsko a Hodonínsko

Nejpřívětivější místa pro tyto vodní plochy jsou na Břeclavsku a Hodonínsku. Naopak Brno v průzkumu vyšlo negativně. „Musí tam být specifické jednání, protože rozsah pozemků se nachází na území městských částí,“ vysvětlil náměstek pro regionální rozvoj Jan Zámečník.

Podivínští dokončili projekt obnovy mokřadu Bažina mezi Šutrákem a Hruštičkami.
Tři tůně za tři miliony: Podivínští dokončili práce na mokřadu Bažina

Nové vodní plochy by měly zabránit odtoku vody pryč z kraje a do budoucna zabránit potřebě dodávek cisteren vody do některých obcí v letních měsících. Na jejich tvorbu i na další opatření s bojem proti suchu kraj stanovil čtyři dotační kategorie. Žádost na kraj zástupci obcí musí podat do 6. srpna tohoto roku.

O spolufinancování ve vybudování nebo obnovení tůní a mokřadů v nově opraveném lesoparku Dúbravka zvažují i v Hodoníně. „Zatím nemáme nic projektováno a žádost jsme neposlali. Bavíme se ale o nich a chtěli bychom tuto dotační výzvu využít ať u na tůně a mokřady, nebo případně jinou zeleň,“ vysvětlil za odbor rozvoje města Dalibor Novák.

Dotační kategorie: zadržení vody v krajině

- příspěvek 25 000 – 400 000 Kč
- spoluúčast žadatele minimálně 50%
- pouze rozšíření koryta o méně než 50 %
– plochy do 1000 m2 a šířky do 20 m
- sběr žádosti do 6. srpna 2021

Za klíčové pro úspěch projektu Dubec považuje úzkou spolupráci s obcemi a dostatečně informovanou veřejnost. „Kraj kromě přímých investic do realizací poskytne i půl milionu korun na vzdělávací projekty,“ dodal. Rada jich minulý týden podpořila pět, další čtyři doporučila ke schválení.

Zámečník apeluje i na dotační titul Interreg - malé programy. Z něho mohou těžit obce spolupracující se Slovenskem. "Peníze lze získat na kulturní i přírodní dědictví, ať už jsou to obce, spolky, neziskový sektor a firmy. Rád bych upozornil, že poslední osmou výzvu v tomto programovém období vypíšeme v září a říjnu," přiblížil. Dotace jsou určeny například i na drobné opravy, udržování kulturního dědictví nebo pořádání přeshraničních akcí.

Lesy České republiky obnovily mokřad a několik tůní na potoce Olšička v lesích na Hodonínsku. Foto v roce 2021.
Na Hodonínsku obnovili mokřad i tůně. Zlepší podmínky pro obojživelníky

Spolupráci se sousedními státy udržují například i v Blatničce. Přesněji od roku 2000 s rakouským Falkenteinem a čtvrtým rokem se slovenským Trstínem. Kvůli koronavirové pandemii se ale už rok nesetkali. "Dotace z programu Interreg jsou vázané na fyzickou spolupráci. Kovid nám ale žádnou neumožnil a v kontaktu jsme pouze telefonicky. Proto letos nemá zatím cenu o dotace žádat," vysvětlil starosta obce Minařík.

BARBORA PEŠTÁLOVÁ