Rozhodli o tom 7. dubna krajští radní, kteří doporučili krajskému zastupitelstvu, aby schválilo závazek financovat tento projekt. Náklady na něj mají dosáhnout 24,1 milionu korun a hotový má být do konce roku 2013.

Počítá se přitom se zkvalitněním terénní expozice s pozůstatky po velkomoravském hradišti, což zdůrazní význam této lokality. Jde také o efektivnější prezentaci dějin prvního státního útvaru západních Slovanů – předchůdce raně středověkého státu českých Přemyslovců.

Úspěšná realizace projektu je předpokladem pro zapsání areálu jako součásti česko-slovenského projektu Památky Velké Moravy na Seznam světového dědictví UNESCO.