Za posledních osmnáct let se ženám prodloužil život v průměru o čtyři roky, mužům o pět. Tvrdí to nejnovější průzkum Českého statistického úřadu. Chlapeček, který letos slaví rok života, se podle něj pravděpodobně dožije více než čtyřiasedmdesáti let.

„Ženy v Jihomoravském kraji žijí déle než muži. Přibližně o šest let,“ uvedl demograf Karel Adam z Českého statistického úřadu. U mužů se totiž podle něj s věkem zvyšuje i pravděpodobnost úmrtí. „Podle statistiky se přitom rodí více mužů – asi sto šest na sto žen. Ale umírají prostě dříve,“ řekl.

Jeho slova potvrzuje primářka Léčebny dlouhodobě nemocných brněnské Nemocnice Milosrdných bratří. „Na našem oddělení máme pacienty nad sedmdesát let, a ženy opravdu výrazně převažují,“ řekla Blanka Vepřeková. Podle sociologů se tento rozdíl prohlubuje s rostoucím věkem. „U osmdesátníků je poměr žen vůči mužům už zhruba čtyři ku jedné,“ zdůraznila brněnská socioložka Lucie Vidovićová.

Receptů na dlouhověkost je mnoho. Někdo pije každé ráno slivovici, jiný má optimistický pohled na svět. „Celý život jsem se hýbala. Jako mladá jsem tancovala a všichni jsme chodili hlavně pěšky. Důležité je nebýt líný,“ prozradila třiaosmdesátiletá Jana Fojtíková. Navíc prý většinu let prožila s úsměvem na rtech.

Vliv životního stylu na délku života je nepopiratelný. „Člověk nesmí zanedbávat prevenci a měl by hlavně naslouchat svému tělu,“ vysvětlila Vepřeková. Podle ní si lidé v mnohých případech bojí připustit zdravotní problémy. „Tuší, že s nimi něco není v pořádku, ale než aby se dozvěděli nepříjemnou diagnózu, raději za lékařem nepřijdou,“ uvedla.

Rozdíl v délce života mezi jednotlivými kraji je patrný už více než dvacet let. „Vyššího věku se dožívají lidé na jižní Moravě, ve východních Čechách a v okrese Tábor,“ uvedl statistik Adam. Dodal, že tyto rozdíly způsobuje hlavně sociální struktura obyvatel a s tím související způsob života. „Důležitý je například stupeň dokončeného vzdělání, rodinné poměry anebo kvalita životního prostředí,“ vysvětlil.

Délka života stále roste také proto, že se lidé více starají o své zdraví. „Vím o tom, že si pacienti kupují různé vitaminy a ve větší míře než dříve se zajímají o to, co by jim mohlo pomoci,“ uvedla praktická lékařka Věra Janečková.

Naděje dožití vyššího věku však přináší nejen pozitiva, ale i problémy. Není například dostatek volných míst v domovech důchodců. A tím, že populace stárne, jsou starší lidé mnohým na obtíž. „Ve výzkumech se stále častěji setkáváme s velice ostrými pohledy na tuto životní etapu. Skoro tři čtvrtiny Čechů hodnotí stárnutí negativně,“ řekla Vidovićová. Podle ní každý pátý člověk starší pětašedesáti let navíc tvrdí, že se stal obětí věkové diskriminace. Většinou když hledal práci.