„Výjezd má zahájit novou tradici, jejímž cílem je lepší spojení krajských radních se všemi regiony, bližší poznání jejich specifických potřeb, ale i představitelů měst a obcí,“ řekl mluvčí krajského úřadu Jiří Chmelíček. Na jednání v Hodoníně jsou pozváni také poslanci a senátoři zvolení za Hodonínsko, starostové obcí s rozšířenou působností, ředitel Úřadu práce v Hodoníně, generální ředitel Povodí Moravy, velitelé územních odborů Hasičského záchranného sboru a Policie ČR.

Jednat se bude například o poplatcích ve zdravotnictví, financování domovů důchodců či o budoucnosti trati Zaječí - Hodonín. Odpoledne se radní rozdělí. Někteří pojedou do Kyjova či Veselí nad Moravou. Tam se mohou lidé setkat ve veřejné debatě se senátorkou Doupovcovou, poslancem Ohlídalem a krajskými radními Pavlíkem a zastupitelem Dufkem. Začátek je v 17.00 v kulturním domě.