Než vedení kraje vybere nového ředitele, povede zařízení v červenci odvolaná manažerka Jana Trnečková. „K rozhodnutí, zda-li se přihlásím do výběrového řízení, je čas," uvedla na otázku, jestli se do soutěže přihlásí Jana Trnečková, která je doposud pověřená řízením organizace.

Důvodem pro odvolání byly podle kraje opakované a dlouhotrvající stížnosti na neřešení interpersonálních problémů na pracovišti. Přesto ani z prvního výběrového řízení nevzešel její nástupce. „Přihlásilo se pět uchazečů. Výsledkem bylo ukončení bez vlastního výběru ředitele," sdělil náměstek hejtmana pro sociální péči Marek Šlapal.

Už začátkem října uvedl, že se nepodařil najít nikdo, kdo by splňoval kritéria vhodnosti a schopnosti situaci zvládnout. Další soutěž radní otevřeli až po více než čtyřech měsících. „Časová prodleva mezi řízeními byla ze strany kraje logická, protože se dalo předpokládat, že opakovaná výběrovka vypsaná bezprostředně po té předešlé by pravděpodobně nevedla k výběru ředitele. Proto byl ponechán čas, aby se případní zájemci přihlásili," sdělil náměstek. Ti musejí k přihlášce připojit i písemnou koncepci organizace řízení a rozvoje zařízení.

Stížnosti zaměstnanců S-centra se začaly kupit na kraji už koncem roku 2014, a to včetně těch upozorňujících na šikanu. „S ohledem na výsledky šetření a závěry psychologa nutno konstatovat, že v zařízení je situace v oblasti pracovněprávních vztahů napjatá a zaměstnanci byly popsané prvky šikany. Stížnost je v tomto bodu oprávněná," napsal už před více než rokem vedoucí krajského odboru Martin Petřík s tím, že ředitelka přijme taková opatření, aby se to v budoucnosti neopakovalo.

Podle bývalé ředitelky ale písemná zpráva o výsledcích šetření, uvádějící, že byla prokázaná šikana, neexistuje.

Kontrola a pokuta

Ani kontrola inspektorátu práce nedopadla pro centrum dobře. Zjistila nerovné zacházení se zaměstnanci. „Mělo se týkat několika pracovníků, kteří nebyli spokojení s výši jejich odměn. Nerovné zacházení není v kontrolní zprávě nijak konkretizované," uvedla exředitelka.

Kontrola ministerstva sociálních věcí z loňského května znamenala pro zařízení Na Pískách pětitisícovou správní pokutu. „Inspekční tým zjistil závažnější porušení u dvaadvaceti kritérii standardů kvality sociálních služeb a porušení povinnosti poskytovatele," informoval v polovině letošního února mluvčí ministerstva Jiří Vaněk s tím, že pokutu už centrum uhradilo.

Z S-centra navíc poslali na rezort zprávu o splnění uložených opatření. „Jeho vyhodnocení bude provedeno následnou inspekcí, která bude provedená ve druhém pololetí tohoto roku," dodal Vaněk.

Sociálnědemokra­tický náměstek jihomoravského hejtmana Marek Šlapal označil současný stav v příspěvkové organizaci jako běžný provoz. S-centrum má kapacitu stojednačtyřicet lůžek, z toho pětatřicet je určených pro klasické penzisty. Zbytek, tedy většina, funguje jako Domov se zvláštním režimem, v němž se zaměstnanci starají o lidi s Alzheimerovou chorobou a osoby s demencí. Průměrný věk je podle výroční zprávy třiaosmdesát let.