Každý rok je Jízda králů ve Vlčnově, jednou za dva roky v Kunovicích a ve tříletém intervalu v Hluku. S odstupem čtyř let se pak jezdí skoronická Jízda králů. Jedenkrát za šest roků se tedy svatodušní obyčej koná hned ve třech obcích najednou. „V roce 2008 se na Antonínku sešli králové z těchto obcí a vzájemně podepsali pamětní listiny. Letos, kdy se opět uskuteční jízdy v Hluku, Kunovicích a Vlčnově, napadlo zástupce obcí, že by se setkání mohlo povýšit. Proto zorganizovali slavnostní pouť," uvedla ředitelka vlčnovského Klubu sportu a kultury Olga Floriánová.

Krojované procesí vyjde z Ostrožské Lhoty od studánky u silnice před třetí hodinou odpoledne.

Zamíří ke kapli svatého Antonína, kde tohoto významného patrona účastníci uctí u jeho sochy květinami. Králové pak vzájemně podepíší pamětní listy.

Poté se všichni přesunou k polnímu oltáři v sousedství kaple, kde bude na programu mše. „Králové na koních nepojedou, bylo by to náročné a nejde ani tak o to jízdu předvést, ale spíše o to, aby se sešli účastníci a zvyku dali společný duchovní rozměr. Mše bude nejen za krále, ale i za jejich rodiny, družiny i ty, kteří se budou jízdy účastnit," doplnila Floriánová.

Tradice jízdy králů byla v roce 2011 zapsaná do Reperezentativního seznamu nehmotného kulturního dědictví lidstva UNESCO.