„Tento kříž je pojatý poněkud jinak. Řezby tradičně popisují ukřižování Ježíše Krista. Já jsem to pojal spíš jako průřez jeho životem, tedy jeho narození, oslavení a umučení,“ popsal Hradil, v čem je vinařský kříž odlišný.

Jak dodal, na jeho jedné straně se nachází znak Prušánek a na druhé Nechor. „Protože je to vinařský kříž, na každé straně trámu jsme vytesali i reliéf znázorňující hrozen,“ vysvětlil symboliku Hradil. Celkem se tak na kříži nachází čtyřiadvacet obrázků. Hradil se nechal částečně inspirovat motivy z knihy Biblické dějiny z konce devatenáctého století.

V minulosti už vyřezávaný kříž v Prušánkách stál. Ve čtyřicátých letech minulého století byl ale převezený do Moravského zemského muzea, v jehož depozitáři je dodnes. „Kříž jsem viděl jako malé dítě, takže jsem si nemohl dovolit dělat jeho kopii,“ poznamenal Hradil.

Na zhotovení kříže se finančně podíleli místní podnikatelé. I samotné dřevo dostal Hradil jako dar. Jak uvedl, dokonce si mohl vybrat jaký chce druh. „ Chtěl jsem dub. Ten vydrží nejvíc,“ prohlásil autor kříže. Jak podotkl, strom musel být obrovský, protože hrana kříže měří pětatřicet centimetrů. Pomohli i přušánečtí řemeslníci. Například mistr truhlář Josef Příborský kříž hobloval a kompletoval. Malovat jej bude přušánecká malířka Slávka Foretová.

Všechny náležitosti, které doprovázely zhotovení kříže včetně jmen lidí, kteří se podíleli na jeho zhotovení budou uvedeny v měděné schránce. Ta bude zazděná pod dlažbou umístěnou pod křížen na betonovém soklu. „Nebude to schránka jako taková, ale spíše složky, které se spojí a zaletují,“ upřesnil Hradil. Jak doplnil, na betonové soklu bude umístěna deska s nápisem „Památka na předky, naděje pro budoucí“.

Než jej ale řemeslníci nainstalují, čeká kříž ještě několik úprav. Podle Hradila ho bude totiž nejspíš nutné něčím napustit. O tom se chce poradit přímo s restaurátory. Dokončení vinařského kříže bylo předem načasované. V tomto roce totiž uplyne sedm set padesát let od první zmínky o Prušánkách a obec připravila oslavu. Na jejím programu nebude chybět ani svěcení vinařského kříže. Uskuteční se jednadvacátého května v šestnáct hodin.

Kvůli této události navštíví Prušánky nejvyšší představitel moravské církevní hierarchie na Moravě arcibiskup Jan Graubner, který bude světitelem kříže.

K příležitosti výročí Prušánek vyjde také kniha mapující tuto obec na fotografiích a ponese název „Prušánky v minulosti i dnes“. Námět pochází také od Františka Hradila.