Zastupitelstvo Dolních Bojanovic se v roce 2004 rozhodlo, že volné peníze zhodnotí investicí do podílových fondů. „V roce 2008 jsme řešili propad v důsledku krize na trhu s cennými papíry, kde v průběhu let obec investovala asi sedmnáct a půl milionu korun,“ uvedl současný starosta Dolních Bojanovic Vlastimil Jansa.

Vedení obce a zastupitelstvo řešilo situaci s finančními poradci. Šlo o zabezpečení prostředků a eliminaci možných ztrát. „Správu nad prostředky na základě usnesení zastupitelstva převzala společnost Capital Partners, která má licenci České národní banky (ČNB). Na jaře 2009 se důsledky krize na kapitálovém trhu projevovaly nejvíce. Zahájili jsme jednání, abychom eliminovali ztráty,“ pokračoval Jansa.

Začátkem června minulého roku Dolní Bojanovice uzavřely s Capital Partners dohodu o narovnání. Tou skončily veškeré vztahy obce s touto společností. „Z ní vyplývalo, že více než devadesát procent finančních prostředků obec obdržela zpátky. Propad činil asi milion šest set tisíc,“ konkretizuje Jansa s tím, že tato ztráta nijak neohrozila rozpočet obce ani spolufinancování investičních akcí. „Navíc v této době se nám podařilo získat asi třicet milionů korun dotací. Uvědomme si, jak obtížné bylo řešit situaci v období finanční a hospodářské krize, kdy předpoklady vývoje byly nejisté a dosud přetrvávají,“ uvedl starosta.

V době krize ale kapitálové trhy ztratily desítky procent. „Některá města a obce mají v kapitálových trzích prostředky nadále vložené. Čekají na hospodářské oživení,“ poznamenal Jansa.

Důsledky více než milionové ztráty dopadly i na konkrétní hlavu. A to na Jana Wernera, vázaného zástupce investičního zprostředkovatele BFC Capital, navázanou na společnost Capital Partners, jejichž prostřednictvím Dolní Bojanovice investovaly. Ten podle rozhodnutí ČNB poskytoval od srpna 2008 do května 2009 neoprávněně hlavní investiční službu a poskytoval zákazníkovi neúplné, nepravdivé, zavádějící a klamavé informace o stavu obchodování. „Vinen se rozhodně necítím. Proto jsem také podával dovolání proti rozhodnutí České národní banky. Navrhoval jsem další svědky, kteří by podle mého názoru vnesli úplně jiný pohled na věc,“ řekl pro server Investujeme.cz Werner.

Ten za přestoupení pravomocí dostal od ČNB více než milionovou pokutu a zároveň ztratil možnost vykonávat činnost vázaného zástupce na deset let.

Na hospodářskou krizi doplatilo i okresní město, které investovalo dvanáct milionu do dluhopisů v islandské bance. Kvůli krachu tamních bank jsou však peníze pro Hodonín stále nedobytné. „Zatím se to nikam neposunulo. Ale ještě nemůžeme definitivně říct, že s tím nelze nic dělat. Zbytek aktiv ale už vydělal asi sedm milionů,“ upozornila hodonínská starostka Milana Grauová.