Hodonínští zastupitelé na posledním zasedání schválili formu majetkového vypořádání s majiteli pozemků v místě plánované stavby. Investorem kruhového objezdu má být republikové Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD). „Za město jsme vyvinuli maximální úsilí. Pevně tak věřím, že se záměr podaří uskutečnit a stavba bude v příštím roce zahájena,“ uvedl starosta Libor Střecha.

O pánovské křižovatce se mluví i jako o křižovatce smrti. Její smutnou proslulost potvrzují například statistiky Automapy Allianz. Tato křižovatka se totiž loni stala v Česku druhým nejrizikovějším místem na dálnicích a státních silnicích za roky 2017 až 2019. „Celkem se zde za poslední tři roky odehrálo 18 nehod, z nich 17 se zdravotními následky. K 16 nehodám došlo kvůli nedání přednosti v jízdě. Tři lidé zde zemřeli, dva si odnesli těžká zranění a 29 osob lehká,“ shrnul tehdy zmíněná léta mluvčí pojišťovny Allianz Václav Bálek.

Možná nová podoba lokality v místech mlékárny a pivovaru v Kyjově.
Historický pivovar čeká na obnovu: Kyjovské pivo žije na jiném místě, podívejte

Po okružní křižovatce tady řidiči aut i cyklisté volali už dlouhá léta. „ŘSD, pod jehož správu problematický úsek silnice I/55 spadá, požádalo město Hodonín o vypořádání některých pozemků v místě budoucí stavby,“ připomněla Kotásková. To nakonec zastupitelé vyřešili schválením kupní smlouvy k prodeji jedné parcely s podmínkou současného uzavření nájemních smluv umožňující výstavbu tohoto kruhového objezdu.

Výše ročního nájemného je stanovená na deset procent z ceny pozemků, s navýšením o roční inflaci. Město má mít potřebné pozemky v nájmu do doby vydání stavebního povolení pro stavbu dálnice D55, která je tady plánovaná. Úsek mezi Rohatcem a Lužicemi by Ředitelství chtělo začít stavět v roce 2027.