„Součástí stavby města byly přeložky inženýrských sítí, rekonstrukce parkoviště, chodníky, cyklostezka, paprsek Brandlovy ulice a veřejné osvětlení," vyjmenovala mluvčí radnice Hana Rakusová.

Kraj na svoji část stavby ještě žádá o podporu z evropských peněz. Ta může činit maximálně sedmnáct milionů sedm set tisíc korun.

Se stavebními pracemi začali zaměstnanci vítězné firmy v dubnu a dokončili je v polovině srpna. „Provoz se spustil na základě právoplatného rozhodnutí o povolení k předčasnému užívání od července do konce prosince tohoto roku," připomněla mluvčí.

Kruhová křižovatka u lázní nemá být v Hodoníně poslední. Radnice totiž plánuje další u náměstí 17. listopadu. „Zatím se řeší v dopravní komisi, kde je několik návrhů. Ten konkrétní ale zatím z jednání nevyplynul," sdělil místostarosta Vítězslav Krabička.

Nového řešení se zřejmě dočáká i křižovatka ulic Velkomoravská a Bratří Čapků. „Chceme zlepšit průjezdnost, je potřeba rozhodnout, jestli kruhovým objezdem, nebo rozšířením," dodal místostarosta Jiří Janda.