„Pacienti, kteří se zapojí a využijí této příležitosti, mají velkou šanci na včasný záchyt onemocnění a z toho vyplývající vyšší úspěšnost léčby. Záchyt karcinomu v raném stádiu má totiž podle lékařů významný vliv na prognózu onemocnění,“ sdělila mluvčí kyjovské nemocnice Veronika Hollerová, která o novince informovala ve čtvrtek. Jak dále uvedla, v ideálním případě, k němuž směřuje právě zmíněný screeningový program, mají mít pacienti dokonce velkou šanci na úplné vyléčení.

Přitom karcinom plic patří mezi malou skupinu onemocnění, která jsou běžným vyšetřením velmi špatně zachytitelná. „Karcinom plic se vyskytuje až z devadesáti procent u kuřáků. Nejčastěji se projevuje kašlem, který neodeznívá, dušností a dalšími celkovými příznaky, jako je únava nebo úbytek na váze. Nevýhodou je, že zpočátku nebolí a může být bezpříznakový. Lékař karcinom plic v raném stádiu neodhalí jinak než rentgenovým či dnes již přesněji CT vyšetřením,“ přiblížil primář plicního oddělení Nemocnice Kyjov Petr Kolman.

Malířka Lenka Jurečková při vernisáži svých Horňáckých múz.
Sněmovnu rozzářily obrazy z Horňácka i Jízda králů ze Skoronic, podívejte se

Jak sdělila mluvčí nemocnice, pacienta většinou odesílá na plicní ambulanci praktický lékař a do programu ho zařadí ambulantní pneumolog. „S ním absolvuje krátký pohovor, je mu provedeno vyšetření funkce plic a nabídnuta pomoc při zanechání kouření. Po vyplnění dotazníku je pak odeslán k vyšetření na CT pracoviště radiodiagnostického oddělení,“ nastínila postup Hollerová. Vyšetření plic se podle primáře radiodiagnostického oddělení Luboše Látala provádí bez nutnosti aplikace kontrastní látky do žíly.

Délka trvání pilotního programu je zatím pět roků. „V Jihomoravském kraji vedle brněnských nemocnic splnila přísná kritéria ministerstva zdravotnictví pouze Nemocnice Kyjov,“ podotkla mluvčí. Jak dodal primář kyjovského plicního oddělení, v případě pozitivního záchytu jsou schopni nabídnout i komplexní diagnostiku a ve spolupráci s krajskými onkology i léčbu.