Pokud bude potřeba obnovit kulturu bakterií, chce vedení obce požadovat po vinících náhradu škody. Podobně vyzvala obec vinaře v Zaječí na Břeclavsku. „Je velmi těžké dohledat konkrétní viníky, museli bychom stát u nich na pozemku celý den. Snažíme se lidem situaci vysvětlit a posílat jim dopisy, ale moc to nepomáhá,“ řekl místostarosta Zaječí František Dobeš.

Kontroly vinařů na jihu Moravy
Provádí: Česká inspekce životního prostředí
Loni: v říjnu 25 kontrol na Kyjovsku, porušení vodního zákona ve 32% (nejčastěji nedovolené vypouštění odpadních vod a nesprávné nakládání se závadnými látkami)
2015 až 2017: inspektoři kontrolovali 83 výrobců vín ze Znojemska a Břeclavska, téměř 30 % kontrolovaných porušilo vodní zákon
Sankce: 17 pravomocných pokut v celkové výši 752 602 korun

Zaměstnanci čističky odpadních vod mají podle něj kvůli nezodpovědným vinařům mnohem více práce. „Stále máme problém s kvasinkami. Zanášejí čističku odpadních vod, což s sebou nese vyšší náklady na energie,“ upozornil také starosta nedalekých Němčiček Zbyněk Slezák.

Vinné kvasnice mohou narušit chod čistíren, kvůli zvýšené spotřebě kyslíku totiž odumírají bakterie čistící vodu. I proto nabízí například společnost BS vinařské potřeby ve Velkých Bílovicích už nějakou dobu speciální službu. „Pokračujeme ve výkupu tekutých vinných kvasnic,“ sdělil manažer firmy Robert Vyhoda. Za litr dostane vinař od padesáti haléřů po jednu korunu.

V řadě obcí se shodují na tom, že se v posledních letech situace zlepšila, a to zejména díky speciálním kontejnerům nebo využíváním kalolisů. „Problémy s vinnými kvasnicemi dříve byly, ale v posledních dvou letech se to zlepšilo. Vinaři jsou zřejmě ukázněnější,“ sdělil Pavel Nenička, předseda svazku pěti obcí z Hodonínska, který provozuje tamní kanalizaci i čističku.

Kromě kvasnic se do kanalizačního systému dostávají i zbytky hroznů. Ty mohou vinaři uložit nejen do kontejnerů nebo ve svých vinohradech. „Lidé odpad po lisování vozí do naší kompostárny. Následně získají zdarma kompost, který vhodně obohatí naši písčitou půdu,“ řekl vinař a místostarosta Ratíškovic u Hodonína Radim Šťastný.

Majitel vinařství v Novosedlech na Břeclavsku Stanislav Vlnka odváží matolinu i kaly do areálu bývalého družstva. „Máme k dispozici velký pozemek, na kterém jsou kalifornské žížaly, které přemění rostlinné zbytky. My je následně využijeme jako výživu do vinohradu,“ uvedl Vlnka.

Česká inspekce životního prostředí se každoročně na podzim zaměřuje na kontroly dodržování vodního zákona při výrobě vín. V minulosti kontrolovala vinaře na Břeclavsku i Znojemsku. Loni pak na Kyjovsku. Porušení zákona zjistili téměř u třetiny kontrolovaných. „Nejčastějším pochybením bylo nedovolené vypouštění odpadních vod a nesprávné nakládání se závadnými látkami,“ zhodnotil za inspektorát Tomáš Augustin.

PETR TUREK
JAN BOHÁČ