„Toto je ale jednoznačně také celorepublikový trend, který se týká zejména papíru a plastů. Množství je už takové, že poskytnuté nádoby na odpad, papír a plast nepostačují. Musíme pak uklízet odpad mimo nebo to řešíme dalšími svozy navíc,“ upozornil ředitel společnosti Respono Milan Černošek.

V souvislosti s nemocí covid-19 zaznamenali například v Bučovicích zejména zvýšený objem tříděného odpadu.

Stanislav Koukal se dožil třiaosmdesáti let.
Zemřel bývalý starosta Slavkova Koukal. Zasloužil se i o obchvat

„Na základě upozornění místních a šetření pracovníků odboru životního prostředí jsme proto na přelomu listopadu a prosince navýšili četnost svozu papírového a plastového odpadu. Papír se nyní odváží ze všech kontejnerových hnízd na území města a jeho místních částí ne jednou, ale dvakrát týdně, plast potom ze čtyř nejexponovanějších hnízd třikrát namísto dvakrát týdně,“ informovala mluvčí města Martina Hašková.

V podobném duchu pokračují i letos. „Zmíněné intervaly máme se svozovou společností dohodnuté na období prvního čtvrtletí tohoto roku. Efekt průběžně monitorujeme a další postup bude upraven na základě zjištěných a vyhodnocených poznatků,“ pokračovala mluvčí Bučovic.

Zvláště ve více anonymních zastavených lokalitách například ve Vyškově mají lidé větší tendenci zacházet s odpadem ledabyle. „S nárůstem množství odpadu zejména během vánočních svátků se snížila zejména u papíru a plastů kvalita primární separace,“ doplnil za Respono Černošek.

Lidem se na sběrný dvůr nechce

Mnohdy přitom při navýšení objemu odpadu nemusí stačit připravené nádoby. „Všichni zájemci mají možnost zdarma většinu odpadů, které přesahují poskytnutý objem nádob nebo jsou jiného charakteru, dovézt na sběrné dvory. Jedná se třeba o velké krabice, nábytek, stavební odpad a podobně. Bohužel v době pandemických opatření tento odpad častěji končí vedle nádob na ulicích s čímž souvisí více práce při jeho úklidu,“ dodal ředitel Černošek.

Situaci komplikuje dlouhodobá nekázeň některých lidí, kteří ignorují jasně dané pokyny, jak s odpadem správně nakládat. Raději ho volně odkládají poblíž nádob a jen s tím komplikují práci pracovníkům svozové firmy.

Například v Bohdalicích-Pavlovicích se však situací vypořádávají bez větších potíží. „Já osobně jsem nezaznamenal žádnou zásadní připomínku ani od místních obyvatel. Stává se sice, že okolo kontejnerů na tříděný odpad bývají položeny další pytle nebo krabice, ale nemyslím, že více než obvyklé,“ uvedl starosta obce Vlastimil Rožnovský.

Ilustrační foto.
Vyčerpávající zásah ve Snovídkách: hasiči vyprošťovali hodinu koně z potoka

V Kozlanech však registrují zvýšený objem odpadu na veřejně přístupných sběrných místech určených pro tříděný odpad. „Jedná se hlavně o plasty, nápojové kartony a také papír. Z tohoto důvodu jsme již v polovině minulého roku přidali jedno sběrné místo na tříděný odpad – kontejnery na plasty a papír. Občasný nepořádek na jednom sběrném místě tříděného odpadu jsme si vyřešili vlastním technickým i organizačním opatřením a nyní již problémy nebývají,“ uvedl starosta Kozlan Karel Pospíšil.

Navýšení odpadu pak zaznamenali ve Slavkově u Brna zejména v začátcích koronakrize. „Nyní již nejsou výrazné problémy. Od července loňského roku máme navýšen svoz papíru na dva krát týdně, což v dostatečné míře pokrylo i vánoční svátky a nebylo třeba žádat o mimořádný svoz,“ ujistila mluvčí města Veronika Slámová.