Druhá největší nemocnice v Jihomoravském kraji tak plánuje dokončit zateplení a omítky a související práce na gynekologickém oddělení. „Jde o poslední z našich velkých pavilonů, který je už vyžilý," podotkl ředitel kyjovské nemocnice Petr Svoboda.

Ten chce také získat dotaci na vjezd do nemocnice, který je podle něj v havarijním stavu. „Jde asi o tři miliony korun. Dokončuje se i parková úprava, s níž bychom měli být hotoví na jaře. Další akcí bude přestěhování veselského pracoviště, ale zatím není kam," posteskl si Svoboda.

Do úplně havarijního stavu se podle něj dostala i krajská několikapatrová budova, která je v areálu nemocnice poblíž jídelny. „Postupně odtud vystěhováváme nájemníky jinam," upozornil ředitel.

Ten by se nejraději pustil do zřízení magnetické rezonance. „Zcela chybí nám i širému okolí. Jako druhá největší nemocnice v kraji bychom ji měli mít. Včetně přestavby by mohla vyjít tak do třiceti milionů korun," uvedl Svoboda s tím, že ještě čeká na krajské schválení projektu.

V hodonínské nemocnici je pro letošek prioritou přesun hemodialyzačního střediska a nefrologické ambulance do nových prostor. „Projekt máme už připravený, jen čekáme na vyjasnění financování. Letos by měly přibýt i dvě nové sanitky a dokončit chceme obměny lůžek. Těch ještě chybí z celkového počtu dvou set sedmadvacet, z toho dvě speciální pro anesteziologicko-resuscitační oddělení," sdělila ředitelka hodonínské nemocnice Věra Dostálová.

V plánu je i oprava vodovodu a kanalizace pod hlavní příjezdovou cestou a dále také modernizace dvou pokojů na gynekologickém oddělení.

Připravený je i projekt rekonstrukce interní JIP. „Poslali jsme jej k posouzení Evropské investiční bance, tak uvidíme, jak se vyjádří," řekl krajský radní a bývalý ředitel hodonínské nemocnice Antonín Tesařík.

V obou okresních nemocnicích se shodují, že loňský rok nepatřil pro zdravotnická zařízení k těm lepším. „Byl krizový. Jsem vděčný všem zaměstnancům, že jsou trpěliví a tolerují to, že nemají žádné odměny a jsou na těch nejnižších možných platech. Úhradová vyhláška byla tak špatná, že nám neumožňovala prakticky nic jiného než přežít, takže jsme ze svých prostředků nemohli postavit prakticky nic. I tak jsme dokončili přestavbu interny, což bylo zásadní," upozornil ředitel kyjovské nemocnice Petr Svoboda.

Špatnou úhradovou vyhlášku a také navýšení daně z přidané hodnoty, u které nemocnice nemohou uplatnit odpočet, vzpomněla i Svobodova kolegyně z Hodonína. „Museli jsme tlačit na snížení cen u dodavatelů, neustále vyjednávat se zdravotními pojišťovnami, které v minulosti naší nemocnici neplatily. V žádném případě se ale naše úsporná opatření nesmí dotknout péče o pacienty a přístupu lékařů a zdravotních sester. Naopak dbáme na zvyšování kvality. Poté, co ústavní soud označil úhradovou vyhlášku za protiústavní, očekávám výrazné zlepšení v úhradách za zdravotní péči v dalším období," sdělila Dostálová.

Lůžkový dar

Na druhou stranu ale počítá s celoročním výpadkem příjmů z regulačního poplatku v lůžkové části ve výši více než pěti a půl milionu korun. I přesto se loni Hodonínští mohli pochlubit několika novinkami.

Otevřeli totiž prodejnu zdravotnických pomůcek, HIV poradnu, od města dostali jednu sanitku, na druhou, kterou zaplatí kraj, už vypsali výběrové řízení a dárci se složili i na několik nemocničních lůžek.

Rekonstrukcí prošlo sociální zařízení na části interního a chirurgického oddělení a stejně tak i prostory plicního střediska.