„Tvorba tohoto světoznámého malíře zachycovala život Slovácka ve všech jeho nádherných barvách. Proto nyní u příležitosti výročí jeho úmrtí dokončujeme přípravy Uprkovy louky,“ uvedla Zuzana Veverková z městské komise pro životní prostřední.

Město chystá dvě louky. „Jedna vznikne v parku u kaple svatého Josefa a druhá v dolní části ulice Joži Uprky. Tyto plochy budou osety speciálně sestavenou směsí bylin tak, aby se na první pohled co nejvíce podobaly barevným loukám na Uprkových obrazech,“ doplnil další z členů městské komise Pavel Berka. Louka by měla kvést od letoška každý rok.