Poslední jmenovaný byl považován za představitele takzvaného emocionálního funkcionalismu. Jeho stavby jsou po celé republice. V Kyjově po něm zůstal rodinný dům s lékárnou Otakara Svačiny na třídě Komenského.

Chemik Jan Hlaváč přednášel, publikoval či pracoval v mnoha zemích Evropy i zbytku světa. Ve výzkumné činnosti se zabýval hlavně kinetikou a mechanismy reakcí pevných látek, teoretickými základy tavení skla, později interakcí povrchů skel s vodnými roztoky.

Zdeněk Vašíček se sicenarodil v Brně, ale v Kyjově strávil své mládí. Roku 1972 byl odsouzen na tři roky za podvracení republiky. Patří k prvním signatářům Charty 77. Od roku 1981 žil v zahraničí, kde působil na niversitách v Římě, Cambridgi, Bochumi a Paříži.