„Rozpočet je navrhovaný jako vyrovnaný, celkem jsou příjmy i výdaje 299 milionů korun,“ shrnul vedoucí radničního odboru finančního Igor Kalix.

Mezi nejnákladnější plánované investice patří modernizace sídliště Zahradní či dotovaná rekonstrukce bytového domu pro sociální bydlení.