„Pokud se školy spojí, nečeká je nic špatného, protože jsou to dvě stejně kvalitní školy. Můžeme nabídnout programy, které obě dvě doposud mají. Navíc silné zařízení může odolávat různým ekonomickým tlakům,“ uvedl ředitel ZŠ J. A. Komenského Jan Navrátil.

Tlak na ekonomiku přitom lze v nejbližších letech očekávat. Politici už připravují nový systém financování základních škol. Pokud nezaplní třídy v průměru šestadvaceti žáky, budou škodné. Kvůli tomu bude mnohým školám hrozit rušení.

Stejná adresa

Sloučení zmíněných škol se přitom nabízí. Sídlí pod jednou střechou na jedné adrese. Jedna ze škol pouze obhospodařuje odloučený první stupeň. Podklady pro tento legislativně náročný proces jsou v přípravě už téměř dva roky. Nyní je projednali radní.

„Před dvěma lety jsme diskutovali o sloučení ZŠ Újezd a J. A. Komenského a nesetkalo se to s kladným stanoviskem jednoho z pedagogických sborů. Doporučil jsem tehdy oběma ředitelům, aby, pokud do budoucna budou uvažovat o sloučení těchto škol, rozhodnutí šlo především z jejich sborů. Abychom my jako zřizovatelé nepřikazovali něco, s čím by jednotlivá ředitelství nesouhlasila, “ uvedl starosta Kyjova František Lukl.

Když sloučení zastupitelé odsouhlasí, současných žáků se to příliš nedotkne. Ovlivnilo by to pouze rozdělení tříd nastupujících prvňáků.

„Třídy musí stejně v rámci školních vzdělávacích programů doběhnout tak, jak začaly. To znamená, že ke skutečnému slučování by došlo až za nějaké tři, čtyři roky. Pak by teprve mohlo dojít ke komplexnímu propojení,“ vysvětlila ředitelka ZŠ Újezd Dana Mezihoráková.

Nevhodná konkurence

Odbor školství městského úřadu a školská komise vidí podle slov starosty sloučení jako vhodné i z důvodu zamezení nevhodné konkurence jednotlivých škol.

„Také pokud chybí na jedné škole v jedné budově například pedagog českého jazyka, který je nemocný, nemůže za něj suplovat pedagog z jiné školy, protože je to jiný subjekt,“ uvedl další starosta další komplikaci, kterou může sloučení odstranit. „A samozřejmě je tu i úspora finančních prostředků na to, že už nebudou potřeba dvě chemické laboratoře, ale jedna. Tyto úspory se mohou dát na vhodnější výuku, pomůcky a samozřejmě dětem tam, kde je to potřeba,“ dodal starosta.

Pokud zastupitelé sloučení odsouhlasí, kompetence nově vzniklého subjektu převezme současné vedení ZŠ J. A. Komenského. Pokud zastupitelé souhlasit nebudou, pokračoval by model, který funguje už dvacet let – jedna škola je správce budovy, druhá škola je v nájmu, fakturují si navzájem.