„Není v silách města uspokojit žadatele stoprocentně. Vždy se snažíme hledat kompromis a zaměřit naši podporu především na děti, mládež, protidrogovou prevenci obecně. Tedy jde nám především o to, podpořit aktivity, které děti přivedou k činnostem, které jsou pro jejich budoucnost důležité, které je motivují a kultivují," uvedl starosta města František Lukl.

Přestože nejvíce peněz jde do sportu, mohou uspět i žadatelé ze sociální oblasti. Vše vždy projednají komise rady města, které dávají doporučení. O dotacích do padesáti tisíc korun rozhoduje rada, o dotacích nad padesát tisíc korun rozhoduje zastupitelstvo.

Dotace pokryje příspěvek, který Kyjov získá výtěžkem z hazardu. Ten je v tomto případě téměř pětimilionový.