Nájemné za využívání tělocvičny, činnost fotbalového oddílu či poradenství pro veřejnost. Takové a mnohé další žádosti se nahromadily do konce ledna na kyjovském městském úřadě. Organizace se jejich prostřednictvím ucházejí o podporu z dotačních programů.

Pravidelným žadatelem je občanské sdružení Krok, které se zaměřuje především na léčbu a pomoc závislým. „Sehnat peníze na provoz je rok od roku horší, takže jsme vděční za každou korunu. Letos jsme proto podali pět žádostí," vysvětlil terapeut Kroku Milan Čámalík.

Sdružení loni žádalo o příspěvek dvou set třiceti devíti tisíc korun, ale obdrželo o téměř osmdesát tisíc méně. „Zbytek peněz, které nám samozřejmě chybí, se snažíme získat z krajských projektů. V případě léčby závislostí neočekáváme příspěvek od sponzorů," dodal Čámalík.

Podobně řeší nedostatek peněz i kyjovské Centrum pro rodinu, které v minulém roce obdrželo z městské kasy místo požadovaných devětačtyřiceti tisíc pouhých patnáct. „Samozřejmě jsme vděční za jakýkoliv příspěvek města, ale máme i další projekty, ze kterých získáváme peníze," řekl vedoucí Centra pro rodinu Radek Šváb.

Podle vedoucí kyjovského odboru sociálních věcí a školství Ilony Slaninové se velkou měrou na rozdělování dotací podílí také komise rady. „Ze zkušeností, které mám, zastupitelé a radní většinou postupují podle doporučení příslušných komisí," uvedla Slaninová.

O podpoře do padesáti tisíc korun rozhodují radní. Vyšší částky rozdělují zastupitelé. „Také se stává, že se nám v průběhu roku objeví neodkladné žádosti, které se posuzují jednotlivě. Potom může být fakticky vyplacená částka daleko vyšší, než jaká byla původně nachystaná v rozpočtu," upozornila Slaninová.

Velkou část dotací obvykle Kyjovští rozdělí sportovním a sociálním organizacím. „Mezi největší žadatele patří oddíly fotbalu a basketbalu, kterým je po projednání v komisích doporučené poskytnout po čtyř stech tisíc korun. Další větší částky by měly směřovat do sociální oblasti, především pro Charitu Kyjov a občanské sdružení Krok," přiblížil tajemník kyjovského městského úřadu Milan Jagoš.

O šest set tisíc korun víc než v minulém roce připadne žadatelům o dotace z městského rozpočtu v Hodoníně. Oproti loňskému roku půjde víc na rodinnou politiku a na nájmy. Naopak o jeden milion korun míň zůstane na přímé dotace ze sportu. „Minulý rok byla mimořádná dotace pro hokejisty, proto je letos nižší částka v položce přímých sportovních dotací. Příspěvek na rodinnou politiku se zvýšil kvůli tomu, že nyní zahrnuje také možnost čerpání podpory od střediska volného času, které v minulých letech dostávalo přímou dotaci," sdělila mluvčí hodonínské radnice Barbora Lahová.