„Vše se uskuteční díky letošnímu získání neinvestiční dotace za výhru v soutěži Obec přátelská rodině roku 2011, kterou vyhlásilo Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR a Stálá komise pro rodinu a rovné příležitosti Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR spolu se Sítí mateřských center a Asociace center pro rodinu," připomněla nedávný úspěch města tamní koordinátorka komunitního plánování Jana Jakubíčková.

Během sobotního odpoledne mohou děti, rodiče i prarodiče zhlédnout od 15.00 zábavné představení Richarda Čanaky a Márie Podhradské – Spievankovo.

Na šestnáctou hodinu je naplánováno představení Divadelně šermířské společnosti Dračí Úsvit z Hodonína. Po půl páté odpoledne začne volný program, při kterém děti dostanou možnost nechat si pomalovat obličej, v tvořivých dílnách si něco vyrobit nebo se sklouznout po nafukovací skluzavce.

Spolu s městem se na organizaci podílí ještě Agentura pro občany – sdružení Krok, Centrem sociálních služeb Kyjov, Centrem pro rodinu Kyjov a nízkoprahové zařízení Wu-Wej. Pokud nebude přát počasí, veškeré dění se přesune do kulturního domu. Vstup je zdarma.