Celkový počet platících přesáhl cifru jednadvacet tisíc. Jen sobotní jarmark navštívilo jedenáct tisíc lidí. Podobně úspěšná byla i Jízda králů, kterou v neděli na náměstí vidělo kolem šesti tisíc diváků.

Účinkujících se na všech scénách vystřídalo zhruba tři a půl tisíce, v průvodu šly dva tisíce účinkujících a mnoho dalších krojovaných z třiatřiceti obcí z okolí, jen Kyjovjáků byly tři stovky. Město tedy v těch čtyřech srpnových dnech takřka praskalo ve švech.

„Úspěšnost nechci hodnotit, je na každém z nás, aby si řekl, zda−li Slovácký rok naplnil jeho tužby, zasytil vyprahlé folklorní nitro a zda ti, které tento kulturní počin neoslovuje, nebyli nad míru přiměřenou a tolerovatelnou dotčeni.

Je nutné mít však stále na zřeteli, že je to jedna z mála akcí, která přispívá k proslulosti našeho města v regionu, republice i daleko za jejími hranicemi,“ zhodnotil uplynulý svátek kyjovský starosta František Lukl.

Ten zdůraznil své díky všem, kteří aktivně přiložili ruku k dílu, ale i těm, kteří svou tolerancí a shovívavostí nezakládali důvod k různým petičním aktivitám, namířeným proti jeho konání. V těchto dnech je ve výrobě DVD zobrazující tento svátek. K dispozici bude na přelomu října a listopadu.