Nejprve knihovna zabodovala v soutěži. „Je v ní hodnocených jednadvacet výkonových indikátorů, například počet nových přírůstků knihovního fondu, plocha knihovny pro veřejnost, počet registrovaných uživatelů či počet stanic připojených k internetu," uvedl čestný předseda SKIP Vít Richter. Kyjovská knihovna získala celkem sedmadevadesát bodů, ve své kategorii porazila Kutnou Horu a Ústí nad Orlicí.

Více než o tomto úspěchu se ale v Kyjově mluví o praktikách teď již bývalé ředitelky. Na internetových stránkách Hodonínského deníku Rovnost se pod článkem o odvolání Ježkové rozpoutala diskuze. Za knihovnu i její zaměstnance se k ní vyjádřila zastupující ředitelka Zuzana Jurkovičová.

Podle ní všichni pracovníci knihovny souhlasí s vyjádřením, které již dříve poskytl anonymní zdroj z knihovny Hodonínskému deníku Rovnost. „Výčet pochybení vůči zaměstnancům zcela odpovídá skutečnosti a je jen malou ukázkou praktik paní Ježkové," sdělila Jurkovičová.

Zároveň připouští, že pro veřejnost a účastníky knihovnických akcí je tato situace těžko pochopitelná. „Paní Ježková je zkrátka žena dvou tváří a veřejnost, která se nezajímá o hlavní činnost knihovny, vidí pouze falešné pozlátko ve stylu honosných večerů s bohatým rautem. Za dveřmi její kanceláře se odehrávaly potupné a vulgární scény. Zakládala si na skutečnosti, aby se konaly beze svědků. Někteří zaměstnanci zvažují žalobu pro urážku na cti osobnosti," popsala Jurkovičová.

Odmítá pochybení

S tímto ale Marie Ježková nesouhlasí. „Je evidentní, že zaměstnanci v tuto chvíli stěží nalézají příznivá slova o mé osobě, bez ohledu na zajištění jejich práce. Jak je patrné, zaměstnanci se neztotožnili s přeměnou vesnické knihovny na moderní instituci pro všechny věkové kategorie," zhodnotila bývalá ředitelka.

Své pochybení nepřipouští. „Stanovisko, které bylo poskytnuté zástupcem z knihovny, považuji za ryze účelovou štvavou kampaň. Uvedená sdělení nejsou podepřená průkaznými materiály a mohou být podnětem pro žalobu," mínila Ježková.

Kyjovská městská rada odvolala Marii Ježkovou devatenáctého října na svém zasedání hlasy všech přítomných radních. Důvodem bylo podle vyjádření radnice její selhání v oblasti řízení zaměstnanců. Podkladem pro toto rozhodnutí byla stížnost, pod níž se podepsali všichni pracovníci knihovny několik dní před jednáním rady. Následně po probrání bodu o odvolání ředitelky vyhlásila rada výběrové řízení na obsazení jejího postu, uzávěrka přihlášek je třináctého listopadu letošního roku. Marie Ježková ale zůstala zaměstnankyní knihovny, podle stránek této příspěvkové organizace je nadále vedená jako projektová pracovnice.