Zájemci o studium už je mají za sebou. Pro přijetí tedy nestačí mít jen dobré výsledky ze základní školy. Přesto, že k nim bude Klvaňovo gymnázium v Kyjově přihlížet, rozhodlo se jako jediná škola tohoto typu na území bývalého okresu Hodonín, vyhlásit přijímací zkoušky pro všechny své obory.

„Nechceme přenášet tlak z přijímacího řízení na základní školy a vše nechávat pouze na klasifikaci. Chceme mít možnost studenty nějakým způsobem srovnat podle jejich výkonu, který jsou schopni podat podle znalostí,“ vysvětlila krok školy její ředitelka Renáta Soukalová.

Do čtyřletého i osmiletého studia se letos hlásí dvojnásobný počtu žáků, než je škola schopná pojmout. Gymnázium si zadalo přijímací zkoušky u firmy Scio, která je koná z českého jazyka a z matematiky. Vyhodnocené budou s tím, že se přihlédne také k výsledkům klasifikace z pololetí tohoto školního roku. Hlavní váha ale leží na přijímací zkoušce. „Jsme rádi, že i při dané možnosti dávat přihlášku na tři střední školy se nám podařilo udržet převis poptávky nad nabídkou. To je také jedním z důvodů, proč jsme přijímací zkoušky konali,“ dodala ředitelka.

Zkoušky zaručují také vysokou míru objektivity díky tomu, že jsou testy anonymní pod číselnými kódy. Klvaňovo gymnázium v Kyjově v příštím roce přijímá třicet žáků do osmiletého studia a vybírat bude za sedmdesáti přihlášek. Ke čtyřletému studiu dostane příležitost šedesát žáků.