Šestnáct z nich už existuje, sedmnácté teprve vzniká v milotických Šidlenách. Věnovat se bude vinařské tradici. „S programem jsme přišli hlavně kvůli tomu, abychom zlepšili propagaci jednotlivých muzeí a napomohli jejich lepší vzájemné spolupráci. O tom kyjovském lidé vědí hodně, ale v regionu jsou i méně známá," sdělil projektový manažer Kyjovského Slovácka v pohybu Aleš Konečný.

Na projektu začalo sdružení pracovat před dvěma lety. Nejdříve vznikla interaktivní mapa, na níž byly informace například o otevíracích dobách muzeí. Jejich pracovníci pak postupně navštěvovali různé semináře a vyrazili také na exkurzi do jiných regionů.

Dalším krokem bylo vytvoření informačního systému. „Jde o sedmnáct plastových tabulí, které jsou umístěné v jednotlivých muzeích. Na nich se člověk dozví řadu důležitých informací a uvidí i síť všech výstavních míst," řekl manažer.

Podle něj se sdružení zaměřilo také na práci s dětmi. Ty kromě školních výletů zábavnou formou řešily a doplňovaly informace o muzeích do pracovních listů. Za svoji snahu pak získaly odměnu. „Muzea jsou velmi různorodá. Chtěli jsme upoutat pozornost škol právě na kulturní dědictví a napomoci tomu, aby se naše mládež dozvěděla něco o historii," uvedla manažerka Kyjovského Slovácka v pohybu Anna Čarková.

Projekt bude pokračovat vydáním kalendáře s fotografiemi z muzeí. Konečný poukázal i na výstavní místa přímo v prostorách obecních domů. „Například ve Věteřově je na obecním úřadě malá místnost připomínající lidovou jizbu. Je to expozice třídy s lavicí. Zajímavá výstava je i v Šardicích, která se věnuje vahám a měřidlům. Velmi dobrá archeologická sbírka je v muzeu v Žarošicích," dodal Konečný.