„Vždycky jsem si vážil lidí, kteří udělali něco navíc a dokázali, že jim město Brno a celá společnost není lhostejná. Chtěl bych proto všem poděkovat a vyjádřit úctu za to, co ve svém životě dokázali. Město Brno na tyto lidi nezapomíná a tímto oceněním se stávají součástí dějin Brna," řekl primátor města Roman Onderka.

Na zásluhy folkoristy a publicisty myslelo dříve i město Kyjov. To mu udělilo čestné občanství.

Hudební redaktor, cimbalista, skladatel i pedagog se narodil roku 1922 v Kyjově. Po brněnské konzervatoři studoval na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity angličtinu a hudební vědu. Ve čtyřicátých a padesátých letech ve spolupráci s brněnským ústavem pro lidovou píseň sbíral lidové písně na východní Moravě a ve Slezsku.

V roce 1952 nastoupil do Československého rozhlasu v Brně, kde se věnoval malým hudebním žánrům a především folkloru. Studiu vydobyl přední pozici ve folklorním vysílání v České republice, vybudoval rozsáhlý archiv folklorních nahrávek, výrazně formoval Brněnský rozhlasový orchestr lidových nástrojů, spolupracoval s četnými soubory, organizoval folklorní festivaly. Má zásluhu na prosazení mnoha brněnských souborů a zpěváků i z oblasti populární hudby, podílel se na přípravě více než třiceti zvukových nosičů. Proslulé jsou jeho rozhlasové pořady o hudbě i přednášky. Skládal hudbu pro různé soubory i divadla, vyučoval hru na cimbál na LŠU a nauku o lidové písni na brněnské konzervatoři. Cena města Brna je uznáním jeho celoživotního přínosu k popularizaci a dokumentaci moravské hudební kultury.