Tato metoda vizuálně spojovaná s úvodní aplikací radiofarmaka do žíly se kombinuje s využitím CT, tedy počítačové tomografie. Vybudováním pracoviště PET/CT by tak oddělení podle Tichého pokrylo kompletní spektrum nukleárně medicínských diagnostických vyšetření pro pacienty velké části jižní Moravy. „Pokud se ambiciózní projekt podaří dotáhnout, stane se Nemocnice Kyjov prvním zdravotnickým zařízením okresního typu v České republice, které bude technologií PET/CT disponovat. Prozatím je instalována pouze na patnácti odděleních a klinikách fakultních a některých krajských nemocnic,“ osvětlil mluvčí nemocnice Filip Zdražil.

Upozornil na vysokou odbornost kyjovského oddělení nukleární medicíny, které získalo akreditaci ministerstva zdravotnictví pro vzdělávání farmaceutů v oboru radiofarmaka. „Taková pracoviště jsou přitom v celé zemi jen čtyři,“ připomněl Zdražil.

Arassari hnědouchý v hodonínské zoologické zahradě.
FOTO: Z Hodonína hlásí první odchov arassariho, mláděte s velkým zobákem

Právě s pomocí radiofarmak tady diagnostikují patologické a fyziologické stavy lidského organismu. Mezi nimi i Parkinsonovu chorobu. „Diagnostických vyšetření této choroby děláme dokonce nejvíc v celé České republice. Předběhli jsme i Všeobecnou fakultní nemocnici v Praze, se kterou se kapacitně nemůžeme vůbec rovnat,“ upozornil Jaromír Bernátek. Ten je v pořadí čtvrtý primář, který během třicetileté historie oddělení vede. To se nachází v blízkosti hlavního vjezdu do nemocnice v přestavěné budově bývalých primářských bytů.

Oddělení je spádové až pro 350 tisíc lidí ze šesti okresů. A ročně tady v průměru provedou například sedm tisíc vyšetření na moderních scintilačních kamerách. První primářem kyjovského oddělení nukleární medicíny byl v roce 1991 Jaroslav Búřil. Ten už předtím založil pracoviště nukleární medicíny v Uherském Hradišti.