„ Pro závody na velmi krátkých vlnách je velmi důležitá nadmořská výška. Čím výše umístíme své stanoviště, tím dále nás bude slyšet. Využíváme stanoviště u Moravan s výškou tři sta třicet metrů, ale ze severní strany nás blokuje hradba Chřibů. Stanice, které dosahují nejlepších výsledků, vysílají z vyšších hor, například z vrcholu Praděda, Sněžky, Klínovce nebo nejblíž z Velké Javořiny," uvedl vedoucí kroužku a člen kyjovského radioklubu Jan Paclt. Jak doplnil, kroužek se snaží vytěžit maximum z toho, co má, a tak členové vylepšují antény a trénují zručnost. Zahájili také výuku telegrafie.

Soutěž je celoroční. Každou třetí neděli v měsíci se koná jeden tříhodinový závod. Výsledek se odesílá vyhodnocovateli. Stanice, která získá za celý rok nejvíce bodů je vyhlášena Mistrem ČR juniorů. Klání má také více kategorií. Operátoři nesmí mít více než osmnáct let. Kyjovští radioamatéři získali první místo v kategorii 431 MHz a druhé místo v kategorii 144 MHz.

„Každý se musí naučit správně naladit stanici a dosměrovat anténu. Potom odposlechnout volací značku, zapsat ji do deníku a pokusit se navázat rádiové spojení. To vše co nejrychleji. Protistanice odvysílá report a závodní kód, který musí operátor bezchybně zapsat a ihned odvysílat vlastní report a kód. Jakmile si obě stanice potvrdí přijetí, je spojení skončeno. Do deníku se ještě dopíše čas. Po závodě se spočítají body," vysvětlil Paclt.

Běžně navázaná spojení bývají do tří set kilometrů, ale kyjovským radioamatérům se podařila také spojení na vzdálenost více než sedm set kilometrů, například s Itálií. Chlapci soutěžili v kategorii „více operátorů", u stanice se střídali. Kroužek má jedenáct členů, do Mistrovství ČR se jich zapojilo deset.