Někteří ze zaměstnanců radnice tedy jednou měsíčně dochází za vozíčkáři. „Díky naší pomoci si mohou vozíčkáři zatančit i v páru. Zkrátka uvolnit se a pobavit,“ uvedla dobrovolnice Kateřina Vaculíková, která působí na radnici jako referentka.

Městský úřad plánuje i další podobné veřejně prospěšné akce. Jedna z nich je například sbírka školních potřeb pro děti z chudých rodin. „Sbíráme třeba pouzdra či pastelky. Zkrátka věci, které potřebují malí školáci,“ doplnila Vaculíková. Jedna z dalších akcí je i sbírka kuchyňského vybavení.

Záslužné činnosti se zaměstnanci kyjovské radnice věnují zcela bez nároku na odměnu. „Veškerý čas, který naši zaměstnanci stráví dobrovolnickou činností v Centru pro seniory, je posléze kompenzovaný do výše dvou dnů náhradního volna, které si mohou vybrat během roku,“ upozornil mluvčí kyjovské radnice Filip Zdražil.