Na programu mimo jiné budou informace o přípravě komplexní pozemkových úprav v katastrálním území Bohuslavic či investiční záměry.

Důvody pro zmiňované úpravy jsou opatření proti erozi, povodním, suchu či proti znečišťování Kyjovky, splavování ornice a snížení prašnosti.