„Když polní maršál Laudon umíral, hrabě stál u smrtelné postele. Tehdy se rozhodl, že svému příteli nechá postavit v zámeckém parku pomník. Mezi dobrými zvyky bohatých šlechtických rodin totiž bylo stavět pomníky významným vojenským osobnostem," uvedl Josef Petr z Tlumačova.

Tento restaurátor se ujal opravy sochy generála Laudona, která pochází z konce 18. století. „Socha je vyhotovená z mušlového sedimentárního vápence. V době, kdy vznikla, u nás byly dva lomy - u Mohelnice a pod Turoldem na Pálavě. Tím, že je v okolí památníku množství vzrostlých stromů, na povrchu kamene dochází k ukládání velkého množství humusu, který zavdává možnost růstu nebo množení mechů a sinic. Od těch bylo potřeba jej očistit," uvedl restaurátor.

Práce mu zabrala přibližně dva měsíce. Pomník se na své místo, které bylo potřeba také vyspravit, vrátil ve středu.