"V době hnízdění ptáků, vyvádění mláďat a letního období bude stavba přerušena," uvedl vedoucí památníku František Synek. Otevření lávky plánují na hradišti v závěru sezóny.