Stále však není jisté, zda budou koledníci zvonit dům od domu, nebo zda požehnání pošlou pouze virtuálně. "Sbírka bude v každém případě prodloužená. Potrvá až do 24. ledna. Zda však budou moci koledníci vyjít do ulic, nechceme předjímat," uvedla za Diecézní charitu Brno Simona Císařová.

Některé aktivity přesunou organizátoři do online světa .„Od čeho v připravovaném ročníku určitě upouštíme, jsou doprovodné akce. Tradiční průvody či koncerty se kvůli ochraně zdraví neuskuteční. Hledáme ale nové cesty, jak naplnit poslání tříkrálové koledy,“ vysvětil ředitel Diecézní charity Brno Oldřich Haičman.

Jak dodal, například v Blansku a v Brně plánuje Charita oslovit veřejnost na sociálních sítích i webu a připravuje video zdravice známých osobností či reportáže o využití výtěžku sbírky.

O formě největší sbírkové akce v zemi nyní živě diskutují například také organizátoři z břeclavské Oblastní charity. „Vymýšlíme možnosti podpory, která je pro naše služby velmi potřebná, zvažujeme online podobu tradičního Tříkrálového koncertu. Nicméně se stále nevzdáváme a věříme, že se koledování bude moci alespoň v omezené formě a za zvýšených hygienických opatření konat," sdělila koordinátorka Tříkrálové sbírky Oblastní charity Břeclav Jana Studýnková.

Břeclavští nic nenechávají náhodě a připravují se na to, že koledníci vyrazí do ulic. "Velmi mě těší, že okresní asistenti chtějí sbírku vhodným způsobem podpořit, pokud to bude možné. Je totiž mnoho lidí, kteří se každoročně na koledníky těší, jsou pro ně požehnáním a radostí. Přesto jsme si vědomi mnoha rizik, které by mohly vzhledem k epidemii a vyhlášeným opatřením během kampaně nastat. Aktuálně máme připravené pro koledníky k distribuci roušky a dezinfekce, zároveň budeme vydávat i doporučení, jak se mohou obce do sbírky zapojit,“ podotkla Studýnková.

Tříkrálová sbírka je pro břeclavskou charitu velmi důležitým zdrojem peněz. Ty z letošní sbírky posloužily k rozvoji mobilního Hospice svatého Martina, projektu Charitní záchranné sítě, která pomáhá lidem v nouzi, k rozvoji dobrovolnických farních aktivit či krizového dobrovolnického centra.