Potrestaný lékař to cítí jako vážnou újmu bez důkazů s tím, že podle něj je na místě ústavní stížnost. Kromě toho se obrátil také na předsedu komory Milana Kubka. Žádá ho, aby zrušil vyloučení z České lékařské komory (ČLK), které bylo podle Neničky neoprávněné a bez provinění.

Co pro vás znamená rozhodnutí nejvyššího správního soudu?

Správní soud vlastně věc vůbec neřešil, i když měl jasné podklady pro potvrzení žaloby na ČLK. Konstatoval jen, že důkazy měly být použity u předchozího soudu. Za takové rozhodování má množství lidí přijít o lékaře a má být zamezeno zlepšení péče, na které zde čekáme od revoluce. Práci vykonáváme dle přísahy, kvalifikace a zaměření oboru - péče o své pacienty. Tedy zcela na místě je ústavní stížnost za vážné újmy bez jakýchkoliv oprávněných důkazů.

Ilustrační foto
Praktický lékař z Hodonínska chtěl dělat gynekologická vyšetření. Vyloučili ho

Jaké jsou vaše hlavní výtky vůči disciplinárnímu potrestání ze strany České lékařské komory?

To, že nejde o rozhodnutí ČLK, ale jen některých politicky angažovaných členů a zkostnatělého vedení, kteří mají zodpovědnost za dlouhodobý stav a ani neví či nechtějí vědět, co je všeobecné lékařství, reforma primární péče. A tímto neutěšený stav úmyslně udržují pro vlastní zájmy.

Byl jsem pod pohrůžkami donucován pracovat špatně a pro vyloučení z komory byla použita lživá tvrzení o kvalifikaci a vykazování péče na někoho jiného. Tedy nejde o odbornou věc, ale čistě politiku v zájmu některých lidí a na úkor kvalitní a efektivní péče. S tím souvisí i úmyslně udržované byrokratické vzdělávání, které vyhání mladé lékaře do ciziny k omezení konkurence.

Poslání všeobecného lékaře je v péči o své pacienty a rozhodování o následné péči, tedy také musí být pro pacienty první volbou. Nelze přihlížet obcházení lékaře a omezování péče, řečeno jinak nelze bránit zlepšení péče. Každé zlepšení je třeba podporovat. Takto od roku 2019 je zavedena dispenzarizace onkologických pacientů (lékařská péče s dlouhodobým sledováním - pozn. red.), což obnáší ultrazvukové a gynekologické vyšetření.

V praxi se však tohle nerozvinulo, protože všeobecní lékaři se k tomu nevybavují. Stejně tak je to se screeningem karcinomu prostaty zavedenému od tohoto roku. Celá reforma primární péče je o navrácení péče od specialistů a zavedení gate-keepingu (nejprve u svého lékaře). To vyžaduje změnu myšlení a přístupu, vybavení ordinací.

Prostě jsme jen o něco vpředu, ordinaci jsme vybavili pro poskytovanou péči, lidé nemusí s maličkostmi odcházet ke specialistům. Naopak v případě potřeby k nim okamžitě odesíláme, což není k žádnému postihu. Pro srovnání alkoholici a další provinilí jsou ze strany komory bez postihu. Takto jsme zachránili nejméně pět životů a pomohli mnoha lidem. Také ministr Válek řekl „Pojďme udělat, co jsme za pětadvacet let neudělali".

Městská policie v okolí kyjovského autobusového nádraží.
Kyjov chce více strážníků, zájem ale opadl. Zkušenější odcházejí k policii

I u soudu jste argumentoval vaší snahou o rozvoj rodinného lékařství? Proč je to podle vás důležité?

Jde o všeobecné lékařství bez omezování, tedy nic nového. Znamená to naplnění péče bez rozdílu věku a pohlaví, celé pole primární péče a prevence, znalost zdraví celé rodiny. Tedy zjevně pro kvalitní, efektivní a dostupnou péči, se vším na jednom místě.

V praxi to však vypadá tak, že po atestaci všeobecný lékař vykonává administrativu a zbytkovou práci po specialistech. Je obcházením lékaře odesílání bez vyšetření a s neznalostí pacienta. A práci všeobecného lékaře vykonávají specialisti. Tedy zjevně místo péče naprostý chaos a práce je tím velmi neatraktivní, přináší dlouhodobý nezájem o obor, zejména ze strany lékařů se zájmem o medicínu.

Chybí zejména pediatři a situace se bude dále zhoršovat. Tedy je třeba dát prostor pro péči místo administrativy, odstranit omezení a navrátit atraktivitu oboru.

A jaký je v tomto ohledu rozdíl mezi situací u nás a v okolních zemích?

V působení a kompetencích všeobecných lékařů. V zahraničí nejsou žádná omezení a ze všech stran se podporuje, aby všeobecný lékař vykonával co nejvíce péče, a k tomu je samozřejmě zaveden systém s povinností nejprve být u všeobecného lékaře. Ten vyšetří a léčí dle svých schopností, případně odešle ke specialistovi.

Naopak v České republice je množství omezení, převážně administrativa a zbytková práce po specialistech, volné obcházení lékaře či odesílání bez vyšetření, takže je naprostá neznalost pacienta a z péče totální chaos. Místo lékaře ordinují často pacienti - chtějí jen žádanku nebo se vyhýbají všeobecnému lékaři a jdou přímo ke specialistovi.

Je velká nedůvěra a taková práce nejen nebaví, vede k rychlému vyhoření a nezájmu lékařů o obor, ale také nadměrně zvyšuje náklady a snižuje dostupnost péče.

Kvůli vzniku nového oboru specializačního vzdělávání lékařů v České republice - rodinné lékařství jste oslovil i ministra zdravotnictví Vlastimila Válka. Jaký je podle vás ohledně tohoto záměru vývoj?

Tohle mělo být hned po revoluci, ale vlivem odmítnutí představenstva všeobecných lékařů se nic nezměnilo. Kvůli nutné potřebě změny ministerstvo přijalo v roce 2003 rodinné lékařství, ale zakrátko muselo být právě znovu pro odpor představenstva všeobecných lékařů zrušeno. Také v současné době by ministerstvo podpořilo všechny prostředky k řešení stavu, ale právě všeobecní lékaři odmítají větší péči a jsou brzdou reformy primární péče.

Tedy sami jsme věc posunuli dopředu s vědomím ministerstva a podporou pojišťoven, doplnili chybějící primární gynekologickou péči, onkologické prevence a dispenzarizaci onkologických pacientů, ultrazvuková vyšetření, diagnostiku a řešení akutních stavů, drobné chirurgické, ortopedické a urologické výkony, rehabilitační péči.

Tedy už je to trochu všeobecné lékařství. Snad v nejbližší době i další zodpovědní pochopí, že musí být využit potenciál všeobecných lékařů a podpora maxima péče.

Rozhodnutí komory se týkalo poskytování gynekologických vyšetření nad rámec oboru všeobecného praktického lékařství, jak byste tuto záležitost vysvětlil?

Gynekologie je pevnou a dokonce hlavní částí všeobecného lékařství a žádný obor nelze politicky měnit. Bylo tomu u nás také do roku 1948 a nebýt komunismu, tak je zde bez přerušení dodnes. Po letech je třeba už definitivně srovnat úroveň se zahraničím a obnovit vzájemnou důvěru.

Proto také v řadě zemí neuznávají české všeobecné praktické lékařství s administrativou a bez řádné péče o pacienty. Primární péče a prevence patří do všeobecného lékařství, jsou probírány na mezinárodních kongresech a například postupy v prevenci karcinomu děložního čípku určuje organizace všeobecných/rodinných lékařů. Pokud někdo nechce péči vykonávat, určitě nemusí, ale nelze zakazovat jiným. Tedy jde o snahu jen některých, kteří zdeformované všeobecné lékařství udržují k vlastnímu prospěchu.

Zahájení stavby nové okružní křižovatky na silnici I/54 ve Veselí nad Moravou.
Bezpečnější doprava ve Veselí. Stavba okružní křižovatky na I/54 začala

Když jsme spolu mluvili, zmínil jste i čtyři roky stáže na gynekologii, můžete to trochu přiblížit?

Ano. Nejdříve byly stáže k atestaci. Protože gynekologie je jeden z hlavních oborů všeobecného lékařství, stážoval jsem necelý rok. Potom byla příprava na atestaci v zahraničí, práce v zahraničí. Po návratu jsem udělal v tuzemsku všechny potřebné certifikáty, stážoval měsíc na onkologii a poté pracoval přes tři roky na gynekologické ambulanci se zaměřením na onkologickou diagnostiku.

Tohle jsem dále uplatňoval ve všeobecné ambulanci. Díky veškeré praxi a zaměření jsme vyšetřili celý obvod a na konci preventivních prohlídek se lidé dověděli, jak na tom opravdu jsou.

Ve vaší péči bylo podle informací z kasační stížnosti téměř tři tisíce pacientů. Jak to bude dál?

Rozhodování soudu takovým způsobem a obejitím důkazů pokládáme za pochybené, zakazovat pracovat kvůli zlepšení péče o své pacienty za zcela nesmyslné, a s ohledem na pacienty, kteří by ztratili péči, naprosto nezodpovědné. Tedy chceme odůvodnit, proč fungujeme.